CATIA förstärker dina affärsprocesser

Den effektiva lösningen för produktkommunikation

 


I energiindustrin ställs man ofta inför krävande och snabbt föränderliga regelefterlevnadsutmaningar. I samband med den ständigt ökande innovationstakten inom teknik är behovet av snabb förändring oundvikligt – men den får samtidigt inte påverka projektscheman eller kvalitet. När man slår samman den här omvandlingsutmaningen med tilltagande konkurrens och osäkra ekonomier, och målsättningen att driva ett växande företag blir en pågående strävan efter förbättringar inom alla delar av verksamheten.

Nya interaktiva 3D-tekniker hjälper det globala företaget att utvecklas, ta kontrollen över förändringsarbetet och styra den kritiska utvecklingsbanan. Upptäck hur CATIA Composer, CATIA-lösningen för produktkommunikation, förbättrar slutresultatet genom att ge företag inom energiindustrin möjlighet att revolutionera sitt sätt att kommunicera om tekniken i sina produkter.

Teknisk kommunikation för användare av produkter inom energiindustrin, processindustrin och allmännyttiga företag:

  • Produktutvecklare
  • Försäljning/marknadsföring
  • Produkttekniker
  • Utvecklingschef
  • Ägare
  • Tekniska publikationer