Arbetsanvisningar för byggindustrin – Förbättrad projekteffektivitet och säkerhet i arbetet

Exakt kommunikation för yrkesverksamma inom arkitektur, konstruktion och byggnation

 

Inom byggindustrin, där de flesta uppdrag kan drabbas av oväntade kostnader eller förseningar, har byggbolagen ett enormt tryck på sig att leverera projekt till den globala marknaden på ett effektivt sätt. Utmaningen är att arbeta effektivt med underleverantörer runtom i världen för att slutföra bygget i tid, inom budget, samtidigt som man strävar efter att eliminera slöseri och skador.

CATIA Composer utnyttjar befintliga 3D-designdata (CAD/BIM/VDC) för att möjliggöra snabb driftsättning av tydliga och otvetydiga arbetsinstruktioner. Ta reda på hur CATIA Composer hjälper proffs inom byggindustrin skapa exakta och kortfattade arbetsinstruktioner, spara tid, minimera fel och utelämnanden samt förbättra säkerheten på byggarbetsplatsen.

Arbetsanvisningar för användare inom byggsektorn:

  • Entreprenörer
  • Underleverantörer
  • Utvecklare av byggprodukter
  • Fastighetsägare
  • Fastighetsskötare