Catelectre

Spjutspetsen inom elektromekanisk integrering

CATELECTRE är en smart plattform för integrering av elektrisk (ECAD) och mekanisk (CATIA) konstruktion, och det bästa verktyget att bygga kompletta elektromekaniska modeller med. Med CATELECTRE kombineras funktionella 2D-modeller med mekanikens 3D-miljö. Det sker med hjälp av en konstruktionsmetodik som följer och berikar ett företags metoder för att konstruera elektriska kablage och integrera dem i mekanikmiljön.

I CATELECTRE integreras ECAD och CATIA-lösningarna för elektrisk konstruktion i 3D. Det ger en enda digital modell som är en kombination av de elektriska och mekaniska modellerna. Den här omfattande och tvåriktade integrationen gör det möjligt att synkronisera kopplingsscheman med mekanikens 3D-miljö och hantera dem och uppdatera kablagedata med information från 3D-modellerna. Det berikar också CATIA-återgivningen med funktionell information från ECAD, till exempel begränsningar för elektrotekniska system för eldragning (segregering osv.). I den här banbrytande gränslösa miljön ger CATELECTRE unika funktioner för utveckling och interaktiv konstruktion av kablage i CATIA V5:s elektromekaniska 3D-miljö.

Tvåriktad synkronisering av mekanisk och elektrisk konstruktion

Med CATELECTRE kan befintliga elektromekaniska modelldata från de flesta CAD-program anpassas för ett företags konstruktionsarbete. Det ger komplett och tvåriktad synkronisering av 2D/3D:

  • Datautvinning och -bearbetning ur elscheman för elektromekanisk konstruktion i 3D ger automatiserad export av ECAD-kopplingar, automatiskt skapad elträdsstruktur i CATIA, elektrisk avstämning och identifikation av CATIA-enheter som använder ECAD-information.
  • Utvinning och bearbetning av data i 3D gör det lättare att tillverka ledningar (storlek, längd, vikt osv.), skapa utbredningar av kablage och ta fram tillverkningsritningar (trådläggningsmallar).