AutosarBuilder

AUTOSAR – program och system

AUTOSAR Builder är en kraftfull, flexibel och öppen verktygsuppsättning för redigering och simulering, och möjliggör snabb modellering, definition, simulering och driftsättning av inbäddade system till elektroniska styrenheter i fordon.

Utvecklingen av inbäddade system i fordon innebär stora tekniska utmaningar.  Behovet av att utveckla och återanvända inbäddade system på flera fordonsplattformar, -modeller och -varianter kräver nya sätt att utveckla och leverera de komplexa systemen. AUTOSAR-standarden fungerar som en plattform för att implementera inbäddade system på ett sätt som i stor utsträckning underlättar utvecklingen och återanvändningen av dem. Genom att separera utvecklingen av det inbäddade programmet från dess fysiska implementering på avsedd elektronisk styrenhet underlättas utvecklingen av det inbäddade systemet, vilket samtidigt möjliggör återanvändning.

AUTOSAR Builder är en öppen och utökningsbar Eclipse-baserad verktygsuppsättning för konstruktion och utveckling av AUTOSAR-kompatibla system och program. Tack vare ett antal plug-ins med öppet gränssnitt, som motsvarar de olika faserna i AUTOSAR-utvecklingsprocessen, möjliggör AUTOSAR Builder snabb produktion av standardbeskrivningar och information baserat på AUTOSAR-metoden och -standarden. AUTOSAR Builder erbjuder en uppsättning dedikerade utvecklingsmiljöer som har fullständigt stöd för de olika rollerna i AUTOSAR-utvecklingsprocessen och som krävs för utvecklingen av de mest komplexa inbäddade systemen.

AUTOSAR Builder ingår i lösningen CATIA Systems Engineering från Dassault Systèmes.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Snabb och enkel integrering med dina befintliga systemtekniska utvecklingsprocesser
  • Möjliggör import av äldre beskrivningar av modellbaserad konstruktion och generering av AUTOSAR-kompatibel kod
  • Hanterar de olika faserna i AUTOSAR-utvecklingsprocessen
  • Enkel integrering med tredjepartsverktyg, vilket ger driftskompatibilitet mellan etablerade modelleringsspråk och kodgenereringsverktyg
  • Underlättar tidig verifiering av inbäddade system
  • Öppen, utökningsbar och anpassningsbar lösning baserad på Artop (www.artop.org)