Nyheter i CATIA R2017x

CATIA R2017x omfattar nya roller, en starkare användarupplevelse och stora funktionsförbättringar för Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform.

Viktiga funktioner i versionen

Visuell toppklass.

 • Konstruktörer kan nu arbeta i en otroligt realistisk miljö. En enorm förbättring av kvalitet och prestanda för visualisering i realtid ger användare möjlighet att förverkliga sitt arbete, även inom de största projekten. Den här versionen innehåller dessutom renderingsmotorn STELLAR, vilket förbättrar realism och prestanda ytterligare.

Magisk användarupplevelse.

 • Vi garanterar en produktiv konstruktionsstrategi genom att utöka CATIA:s slimmade och intuitiva användargränssnitt. Användare kan hantera miljön flexibelt med hjälp av manipulering med ramar och widgets för att ordna, skapa layouter av och växla mellan fönster. Offlineläge ger användare möjlighet att arbeta offline och sedan återansluta och synkronisera på nytt vid ett senare tillfälle.

 

För konstruktörer

Omslutande virtuell verklighet

 • En ny omslutande användarupplevelse på varje skrivbord, med stöd för visirskärm från HTC Vive, i CATIA och med inbyggda data, utan ett särskilt visningsprogram. Den verkligt omslutande upplevelsen och den naturliga navigeringen ökar den spatiala förståelsen för produktkonstruktion och ger snabbare och mer exakta konstruktionsbeslut. Virtuell verklighet för alla i CATIA, med den prisvärda HTC Vive-enheten.

3D-konstruktion från foton

 • CATIA:s Photo-to-Shape-app skapar snabbt verkliga 3D-modeller från ett urval av digitala 2D-foton. De resulterande CATIA 3D-modellernas ursprungsformat kan finjusteras, specificeras och modifieras ytterligare. Konstruktörer kan nu snabbt jämföra, bygga om, designa om och inspireras av befintliga objekt.

 

För ingenjörer

Konstruktion i den nya tillverkningsvärlden

 • Icke-specialister kan med ett enkelt knapptryck automatiskt generera optimerade konceptuella delar från en funktionsspecifikation. Konstruktören kan sedan variera specifikationen och snabbt skapa flera koncept att jämföra. Nu kan du skapa organiska former som du aldrig hade kunnat föreställa dig med konventionella konstruktionsmetoder, samtidigt som konstruktörens specifikation respekteras och vikten minskar avsevärt. Konstruktören får friheten att utnyttja flexibiliteten i friformsframställning eller använda mer traditionella tillverkningsprocesser.

 

För systemingenjörer

Förbättrade Modelica-bibliotek

 • Fyra nya modellbibliotek, baserade på Modelica-standarden, har lagts till i CATIA. De förbättrar produktkonstruktionen och ger kortare ledtider tack vare en omfattande uppsättning bibliotek för studier av eldrivsystem, borstlösa likströmsmotorer, kylsystem och ventilation.

 

 

 

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Uppdaterad
 • Ny
 • Modellbaserade definitioner

  3DMaster Conceptual Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande konceptuell roll som underlättar skapande, delning och validering av preliminära konstruktioner i en integrerad, samarbetsinriktad plattform.
  Upptäck rollen
 • Modellbaserade definitioner

  3DMaster Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En enda 3D-produktdefinition för tillverkning ger överensstämmelse mellan 3D-konstruktion och toleranser och infogningar i 2D.
  Upptäck rollen
 • Tvärdisciplinär konstruktion

  Accommodation Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Layout och konstruktion av inre utrymmen med tak, paneler, dörrar och fönster.
  Upptäck rollen
 • Avancerad ytmodellering

  Aero Surface Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som ger avancerade modelleringsfunktioner inom ytloftning och konstruktion av flygplanskabinens inre.
  Upptäck rollen
 • Industriell design

  Aesthetical Shape Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  En uppsättning specifika program, funktioner och analysverktyg för ytmodellering, för formexperter som vill uppnå en hög ytkvalitetsnivå och samtidigt uppfylla estetiska och tekniska krav.
  Upptäck rollen
 • AEC Engineering

  Architectural Detail Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för konstruktion och samarbete kring byggnadsinfrastrukturprojekt.
  Upptäck rollen
 • Automatiserad produktutveckling

  Best practices Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som skapar och definierar företagsregler och tar hänsyn till företagsstandarder och bästa praxis.
  Upptäck rollen
 • Konstruktion inom transport- och fordonsindustrin

  Body In White Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som ger högproduktiva funktioner och en snabbare process vid konstruktion av fordonskarosser.
  Upptäck rollen
 • AEC Engineering

  Civil Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som ger alla parter i ett infrastrukturprojekt möjlighet att hantera och genomföra alla faser i ett projekt från konstruktion till tillverkning på en enda plattform.
  Upptäck rollen
 • Avancerad ytmodellering

  Class A Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för att skapa, redigera och analysera estetiskt tilltalande och ergonomiska former med högsta ytkvalitet av klass A.
  Upptäck rollen
 • Kompositutveckling

  Composites Braiding Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Effektivisera konstruktionen av kompositkomponenter genom simulering av flättillverkningsprocessen.
  Upptäck rollen
 • Kompositutveckling

  Composites Designer & Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  Ett tillägg till mekanikrollerna som används för konstruktion och industrialisering av kompositkomponenter och kombinerar Composites Design och Composites Manufacturing Preparation, med tillägg av Converter for STEP MultiDiscipline.
  Upptäck rollen
 • Kompositutveckling

  Composites Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning processorienterade program på en enhetlig och integrerad plattform som gör det möjligt att effektivt hantera kompositmaterial på komplexa ytor.
  Upptäck rollen
 • Kompositutveckling

  Composites Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  En fullständig lösning för konstruktion och industrialisering av kompositkomponenter genom att kombinera rollerna Composites Designer och Manufacturer.
  Upptäck rollen
 • Kompositutveckling

  Composites Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning processorienterade program som industrianpassar komplexa kompositkomponenter före produktion i enlighet med analysen.
  Upptäck rollen
 • AEC Engineering

  Concept Architectural Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som hjälper arkitekter och planeringspersonal att planera och konceptualisera en hel byggnad.
  Upptäck rollen
 • AEC Engineering

  Concept Structural Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för hantering av generella byggnadsstrukturer, inklusive mönster för primära och sekundära balkar och grundelement.
  Upptäck rollen
 • Industriell design

  Creative Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program inriktade på idéutveckling, konceptmodellering och visualisering, som hjälper dig att snabbt skapa och utforska idékoncept.
  Upptäck rollen
 • Automatiserad produktutveckling

  Design Apps Developer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för att definiera och hantera anpassade program utvecklade i 3DEXPERIENCE.
  Upptäck rollen
 • Automatiserad produktutveckling

  Design Apps User

  I molnet Lokalt på företaget
  Runtime-användarroll möjliggör återanvändning av anpassade program som utvecklats med användarrollen Design Apps Developer i 3DEXPERIENCE-plattformen.
  Upptäck rollen
 • Mekanisk konstruktion

  Design Review & Preparation

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa exakta geometrier och gör korrekta mätningar utan att ändra de ursprungliga geometridefinitionerna.
  Upptäck rollen
 • Simulering av Modelica-systemens beteende

  Dynamic Systems Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera, simulera och validera snabbt komplexa konstruktionssystem med Modelica-språket, helt integrerat i en modellbaserad systemteknisk metod. En Modelica- och FMI-kompatibel lösning för effektiv modellering och simulering av dynamiska multifysiksystem.
  Upptäck rollen
 • Elsystem

  Electrical 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruktion av kablage och kabeldragningssystem i samband med systemdefinitioner i ritningar och den fullständiga virtuella 3D-produkten.
  Upptäck rollen
 • Konstruktion av fästelement

  Fasteners Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som förenklar konstruktion och hantering av komplexa sammanställningar med fästdon i alla branscher.
  Upptäck rollen
 • Flödessystem

  Fluid 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En integrerad miljö för utveckling av 3D-flödessystem för fysisk konstruktion av rör-, slang-, värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem i den digitala modellen.
  Upptäck rollen
 • Mekanisk konstruktion

  Function Driven Generative Designer

  Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för att utforska och skapa organiska former enligt målbilden, med en lösning för traditionell tillverkning och friformsframställning.
  Upptäck rollen
 • Plåtkonstruktion

  Hydroformed SheetMetal Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som ger associativ, funktionsbaserad modellering för konstruktion av hydroformerade plåtmodeller i integrerad produktutveckling.
  Upptäck rollen
 • Konstruktion inom transport- och fordonsindustrin

  Interior Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för att skapa komplexa plast-, smides- och gjutkomponenter för fordonsinteriörer.
  Upptäck rollen
 • Maskin- och utrustningskonstruktion

  Machine & Equipment Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull programserie för skapande och hantering av sofistikerade produkter relaterade till maskiner och utrustning.
  Upptäck rollen
 • Mekanisk konstruktion

  Mechanical & Shape Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program avsedda för att skapa och hantera sofistikerade mekanikprojekt, inklusive avancerad ytkonstruktion.
  Upptäck rollen
 • Mekanisk konstruktion

  Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program för skapande och hantering av sofistikerade mekaniska projekt.
  Upptäck rollen
 • Mekanisk konstruktion

  Mechanical Part Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En sofistikerad och produktiv tilläggsroll för mekanisk konstruktion, som kompletterar produkternas definitions- och skapandeprocess.
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Mechanical Tooling Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull processorienterad programserie för generering och hantering av produkter med fördefinierade komponenter.
  Upptäck rollen
 • Mekanisk konstruktion

  Mechanism Simulation Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande och kraftfull uppsättning verktyg för skapande, hantering och simulering av produkter som innehåller komplexa mekanismer.
  Upptäck rollen
 • Simulering av Modelica-systemens beteende

  Mechatronic Systems Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Utnyttja kraften i Modelica och 3DEXPERIENCE och utveckla, simulera och validera komplexa mekatroniksystem.
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Mold & Tooling Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som automatiserar konstruktionsuppgifter och underlättar användarens beslutsfattande i alla skeden av komplex formkonstruktion.
  Upptäck rollen
 • Mekanisk konstruktion

  Multi-Discipline 3DMaster Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program för att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt, med en enda fullständig produktdefinition i 3D.
  Upptäck rollen
 • Mekanisk konstruktion

  Multi-Discipline Mechanical & Shape Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program som gör det möjligt att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt, med en enda fullständig produktdefinition i 3D.
  Upptäck rollen
 • Mekanisk konstruktion

  Multi-Discipline Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program som gör det möjligt att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt.
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Plastic Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som gör det möjligt att skapa tillverkningsklara formgjutna komponenter med hjälp av ultrasnabb funktionell modelleringsteknik.
  Upptäck rollen
 • Konstruktion inom transport- och fordonsindustrin

  Powertrain & Chassis Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som optimerar utvecklingen av sofistikerade mekaniska chassin.
  Upptäck rollen
 • Elsystem

  Printed Circuit Board Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera rigida eller flexibla mönsterkort med hänsyn till den övergripande mekaniska konstruktionen.
  Upptäck rollen
 • High Tech-konstruktion

  Product Enclosure Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som utgör en helhetslösning för högteknologisk konstruktion av produkthöljen.
  Upptäck rollen
 • Industriell design

  Product Industrial Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En fullständig och enhetlig arbetsflödeslösning för industriell design med allt från 2D- och 3D-skiss, konceptmodellering, detaljerad och teknisk ytmodellering till visualisering av konstruktioner:
  Upptäck rollen
 • Automatiserad produktutveckling

  Product Optimization Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En sofistikerad uppsättning program som optimerar produktdefinitionsprocessen med hänsyn till nyckeltal.
  Upptäck rollen
 • Avancerad ytmodellering

  Shape Morphing Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  Tilläggsroll utökar modelleringsfunktioner genom dedikerade program för ytbehandling och global deformering.
  Upptäck rollen
 • Maskin- och utrustningskonstruktion

  Shaped Machine & Equipment Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull programserie för skapande och hantering av sofistikerade produkter relaterade till maskiner och utrustning med komplexa ytor.
  Upptäck rollen
 • Plåtkonstruktion

  SheetMetal Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Effektivisera hela plåttillverkningsprocessen från konstruktion till tillverkning.
  Upptäck rollen
 • Tvärdisciplinär konstruktion

  Space Allocation Architect

  I molnet Lokalt på företaget
  En branschanpassad roll för hantering av generell fartygsutrustning, inklusive säkerhetszoner, byggnadszoner och rum.
  Upptäck rollen
 • Tvärdisciplinär konstruktion

  Steel and Equipment Layout Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Detaljkonstruktion och komponentplacering på metallkonstruktioner. För konstruktörer som vill ha detaljerad och komplex konstruktion med PLM-översikt och intelligent placering av komponenter i olika sammanhang.
  Upptäck rollen
 • Förbrukningsvaror

  Structural Package Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som gör att konstruktörer kan skapa och ändra förpackningar med exakthet.
  Upptäck rollen
 • Tvärdisciplinär konstruktion

  Structure Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Stöd för metallkonstruktioner från preliminär konstruktion till detaljkonstruktion.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Air Conditioning Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Optimera och verifiera luftkonditioneringssystem för fordon – från tidiga konstruktionsfaser till utformning och tillämpning av avancerade styrsystem.
  Upptäck rollen
 • Systemarkitektur

  Systems Architect

  I molnet Lokalt på företaget
  Klargör eller definiera behov och mål och utveckla en kostnadseffektiv lösning genom analys i en modellbaserad metod som belyser det driftmässiga sammanhanget och de tjänster som systemet tillhandahåller, samt funktions- och komponentarkitekturer som definierar konturer för alla systemkomponenter.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Behavior Optimization

  I molnet Lokalt på företaget
  Optimera och finjustera systemparametrar för en enhet eller dess styrenhet och förbättra systemdynamiken för flera kriterier och fall.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Brushless DC Drives Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Möjliggör integrering av borstlösa likströmsmotorer och styrning i system.
  Upptäck rollen
 • Simulering av Modelica-systemens beteende

  Systems C Code Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Generera C-kod från Modelica-kompatibla systembeteendemodeller för att validera modellen på alla maskinvaruplattformar.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Cooling Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Utveckla kylsystem och dimensionera komponenter för batterier, elektriska drivenheter och elektronisk värmehantering.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Electric Power Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera, simulera och analysera elektrisk DC- samt enfas- och trefas-AC-system och effektivisera utvecklingen och verifieringen av deras styrsystem.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Electrified Power Train Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Underlättar de olika konstruktionsstegen under hela processen för utveckling av elektriska drivenheter.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Engine Dynamics Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Stimulera och analysera förbränningsmotorsystem, inklusive fullständiga studier av luft-/gasutbytesprocessen för tryck och termodynamik.
  Upptäck rollen
 • Simulering av Modelica-systemens beteende

  Systems FMU Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Generera FMU-enheter (Functional Mockup Units) från 3DEXPERIENCE-plattformen för att integrera och simulera modellen på andra samsimuleringsplattformar.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Flexible Bodies Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Effektivisera analysen av stora balkrörelser, ringplattor och flexibla kroppar.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Flight Dynamics Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera, simulera och analysera de flygdynamiska egenskaperna för många olika flygfarkoster.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Fuel Cell Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera och optimera olika typer av bränsleceller och deras styrsystem för ett brett utbud av industriella tillämpningar.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems HVAC Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Optimera konstruktion och prestanda i ventilations- och klimatanläggningar.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Heat Exchanger Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera och dimensionera element och värmeväxlarkonfigurationer för värmehanteringssystem i fordonsbranschen.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Hydraulic Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera och verifiera hydrostatiska drivsystem inom branscher för fordon, tåg, flyg och industriell utrustning.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Hydro Power Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Optimera utvecklingen av nya vattenkraftverkskonstruktioner, inklusive konstruktion och virtuell testning av nya styrstrategier.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Liquid Cooling Library

  Lokalt på företaget
  Effektivisera konstruktion, komponenturval och dimensionering av vätskekylningssystem genom strategiska studier av prestanda, transient svar och styrsystem.
  Upptäck rollen
 • Systemarkitektur

  Systems Multi-Views Architect

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera omfattande systemarkitektur med tillstånd och dynamiska representationer med en modellbaserad metod och skapa förståelse för driftsmässiga sammanhang och behov och utveckling av funktions- och komponentarkitekturer.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Pneumatic Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Möjliggör optimering och verifiering av fullständiga pneumatiska system – från tidiga koncept till detaljerade produktionsdefinitioner.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Powertrain Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera och simulera egenskaperna i fordonets drivsystem, inklusive fordonets resulterande rörelse.
  Upptäck rollen
 • Simulering av Modelica-systemens beteende

  Systems Real Time Execution Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Exportera Modelica-kompatibla modeller för systembeteende från 3DEXPERIENCE-plattformen för användning i HIL-testmiljöer.
  Upptäck rollen
 • Flödessystem

  Systems Schematic Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa områdesspecifika intelligenta ritningar för system för kabeldragning, rör/slangar och ventilations- och klimatanläggningar.
  Upptäck rollen
 • Simulering av Modelica-systemens beteende

  Systems Simulink Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Exportera Modelica-kompatibla modeller för systembeteende från 3DEXPERIENCE-plattformen för simulering i en Simulink-miljö.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Smart Electric Drives Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellering och simulering av fullständiga eldrivsystem.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Thermal Power Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera och simulera stationär och transient drift av värmekraftverk, inklusive ång- och kombikraftenheter.
  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Vapor Cycle Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera ångcykelsystem för uppvärmning och kylning.

  Upptäck rollen
 • Bibliotek för Modelica-systemens beteende

  Systems Vehicle Dynamics Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Effektivisera konstruktionen av fordonschassin och fordonssystem – från koncept till detaljerade analyser och genomförande.
  Upptäck rollen
 • Automatiserad produktutveckling

  Template Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som skapar en definierad dokumentering av teknikmallar och innehåller kunskapsbeteende, parametrar och återanvändning som generativa funktioner.
  Upptäck rollen
 • Industriell design

  Transportation Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En komplett och enhetlig industriell designlösning för den Transportation Designer som vill öka kreativiteten, lyfta designkvaliteten till klass A och förkorta ledtiderna i syfte att vinna designdrivna konkurrensfördelar.
  Upptäck rollen
 • Produktupplevelser

  Virtual & Physical Prototyper

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för att skapa snabba prototyper och 3D-utskrifter eller visualisera fysiska objekt med bakåtkompilering.
  Upptäck rollen
 • Produktupplevelser

  Visual Experience Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Ett verktyg för visualisering och rendering som låter icke-specialister skapa avancerade visualiseringar i realtid med interaktiv och fotorealistisk grafik.
  Upptäck rollen