CATIA 3DEXPERIENCE i molnet

för fasaddesignfirmor, tillverkare och arkitekter

« Modelleringen sker i molnet och blir omedelbart tillgänglig för tillverkarna. Fördelen är en snabbare och effektivare process. »

Med CATIA 3DEXPERIENCE i molnet blir det enklare för arkitekter, fasaddesignfirmor och konstruktörer att tillverka byggnader på ett hållbart sätt. Ritningsarbete inom fasaddesign handlar om att ta fram koncept och omsätta dem till konstruktioner som förmedlar designers avsikter. Mycket komplicerade fasader kan automatiseras med hjälp av användardefinierade funktioner i en intelligent miljö. Därmed går det lätt att bemöta problem som uppstår, konstruktionsändringar eller ny information som tillkommer på plats. Därefter möjliggörs ritningsarbetet för varje objekt till en tillverkningsklar modell, med samarbete i realtid i molnet mellan tillverkare och partner.

Anmäl dig till ett 10 minuters webbseminarium