Kontakta en försäljare

Systemarkitektur

Definiera systemarkitekturen för komplexa produkter och system

Från flygplan till bilar, industrimaskiner, fartyg och vitvaror – komplexiteten hos produkterna och de system som håller dem igång ökar ständigt. Hur hanterar du den här komplexiteten utan att leverera produkterna för sent? Dassault Systèmes systemtekniklösning gör att du kan modellera och sammanställa komplexa produkter och systemarkitekturer, samtidigt som du definierar och kör deras inbäddade system.

VIKTIGA FÖRDELAR

 • Du kan snabbt definiera och dela upp systemarkitekturen hos komplexa produkter och system – från tidiga konceptuella studier till definitionen av den slutliga arkitekturen.
 • Effektivare systemutveckling genom omfattande återanvändning av systemteknikresurser och -mallar.
 • Fatta bättre beslut genom att utföra snabba undersökningar av faktorer som kostnader, systemparametrar samt återanvändning av kunskaper.
 • Effektiva, samarbetspräglade utvecklingsprocesser för systemteknik som utnyttjar uppdaterad definieringsinformation, data och modeller för system.
 • Påvisa efterlevnad av säkerhetsstandarder och bästa praxis genom omfattande kravspårbarhet och konsekvensanalys.
 • Öppenhet och utökad spårbarhet för olika systemartefakter med integreringar för över 60 vanliga systemteknikverktyg.

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Systemarkitektur
Från flygplan till bilar, industrimaskiner, fartyg och vitvaror – komplexiteten hos produkterna och de system som håller dem igång ökar ständigt. Hur hanterar du den här komplexiteten utan att leverera produkterna för sent? Dassault Systèmes systemtekniklösning gör att du kan modellera och sammanställa komplexa produkter och systemarkitekturer, samtidigt som du definierar och kör deras inbäddade system.
 • Systemarkitektur

  Systems Architect

  I molnet Lokalt på företaget
  Klargör eller definiera behov och mål och utveckla en kostnadseffektiv lösning genom analys i en modellbaserad metod som belyser det driftmässiga sammanhanget och de tjänster som systemet tillhandahåller, samt funktions- och komponentarkitekturer som definierar konturer för alla systemkomponenter.
  Upptäck rollen
 • Systemarkitektur

  Systems Multi-Views Architect

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera omfattande systemarkitektur med tillstånd och dynamiska representationer med en modellbaserad metod och skapa förståelse för driftsmässiga sammanhang och behov och utveckling av funktions- och komponentarkitekturer.
  Upptäck rollen