Kontakta en försäljare

Simulering av Modelica-systemens beteende

SNABBARE UTVECKLING AV KOMPLEXA PRODUKTER OCH SYSTEM

3DEXPERIENCE-plattformen använder Modelica-språket med öppen källkod och FMI-standarden (Functional Mockup Interface) för att snabbt modellera och simulera multi-fysikdynamik och kontrollsystem. Dessa system kan innehålla en kombination av mekaniska, elektriska, elektroniska, hydrauliska, termiska, styr-, elkraft- eller processorienterade egenskaper och komponenter.

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Simulering av Modelica-systemens beteende
3DEXPERIENCE-plattformen använder Modelica-språket med öppen källkod och FMI-standarden (Functional Mockup Interface) för att snabbt modellera och simulera multi-fysikdynamik och kontrollsystem. Dessa system kan innehålla en kombination av mekaniska, elektriska, elektroniska, hydrauliska, termiska, styr-, elkraft- eller processorienterade egenskaper och komponenter.
 • Simulering av Modelica-systemens beteende

  Dynamic Systems Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera, simulera och validera snabbt komplexa konstruktionssystem med Modelica-språket, helt integrerat i en modellbaserad systemteknisk metod. En Modelica- och FMI-kompatibel lösning för effektiv modellering och simulering av dynamiska multifysiksystem.
  Upptäck rollen
 • Simulering av Modelica-systemens beteende

  Mechatronic Systems Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Utnyttja kraften i Modelica och 3DEXPERIENCE och utveckla, simulera och validera komplexa mekatroniksystem.
  Upptäck rollen
 • Simulering av Modelica-systemens beteende

  Systems C Code Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Generera C-kod från Modelica-kompatibla systembeteendemodeller för att validera modellen på alla maskinvaruplattformar.
  Upptäck rollen
 • Simulering av Modelica-systemens beteende

  Systems FMU Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Generera FMU-enheter (Functional Mockup Units) från 3DEXPERIENCE-plattformen för att integrera och simulera modellen på andra samsimuleringsplattformar.
  Upptäck rollen
 • Simulering av Modelica-systemens beteende

  Systems Real Time Execution Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Exportera Modelica-kompatibla modeller för systembeteende från 3DEXPERIENCE-plattformen för användning i HIL-testmiljöer.
  Upptäck rollen
 • Simulering av Modelica-systemens beteende

  Systems Simulink Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Exportera Modelica-kompatibla modeller för systembeteende från 3DEXPERIENCE-plattformen för simulering i en Simulink-miljö.
  Upptäck rollen