Produktportfölj

Med hjälp av 3DEXPERIENCE®-plattformen kan BIOVIA™ tillhandahålla global samverkande upplevelse av en produkts hela livscykel för att transformera vetenskaplig innovation

Den branschledande BIOVIA -portföljen fokuserar på att integrera mångfalden av vetenskap, experimentella processer och informationskrav inom forskning, utveckling, kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och tillverkning. Utbudet av funktioner omfattar vetenskaplig datahantering, modellering och simulering för små molekyler, biologiska entiteter och material, kemi- och bioinformatik, systembiologi och integrativ behandling, forskningsnätverk, vetenskaplig schemaläggning, labbhantering för företag, regel- och kvalitetshantering, processkunskap och samverkan samt hantering av kemikalielager.

Drömmar om livet

Accelrys blir BIOVIA