Kontakta oss

Systembiologi och integrativ behandling

LÄKEMEDELSUTVECKLING GENOM SAMARBETE VIA OMFATTANDE TVÄRDISCIPLINÄR VETENSKAPLIG UPPLEVELSE

Läkemedelsindustrin genomgår stora förändringar för att kunna möta de innovationsutmaningar den står inför. FoU-produktiviteten är under ständig press, eftersom tillsynsorgan och finansiärer efterfrågar fler och fler bevis på att de nya läkemedlen svarar mot ett faktiskt medicinskt behov på marknaden. Ett tecken på detta är att datorbaserade prognoser och simuleringsresultat blir en allt viktigare del av inlämningsfilerna för regleringsgranskning. Detta tryck i kombination med en ny extern ekonomisk miljö och den växande marknadsandelen för generikatillverkare utgör en tung belastning när det gäller läkemedelsföretagens kort- och långsiktiga prestanda.

Dassault Systèmes har i samarbete med branschledare inom BioIntelligence Consortium utvecklat ett omfattande paket BioPLM-lösningar för att hantera utmaningar och förbättra effektiviteten i läkemedelsutvecklingen och utvecklingsprocessen. Genom globala vetenskapliga samarbeten, sammanställningar av vetenskapliga data och semantisk sökning samt virtuell modellering och prediktiva simuleringar får läkemedelsforskare och deras globala nätverk möjlighet att snabbt och mer effektivt ta fram nya läkemedel samt förbättra resultaten för nya och bättre riktade behandlingslösningar.

FÖRDELAR

BioKnowledge Discovery

Utnyttja ett kompendium med global kunskap via en intuitiv navigeringserfarenhet och unika, vetenskapliga, refererande, integrerande, heterogena och biologiska databaser. Samarbetsmiljön som är baserad på 3DEXPERIENCE-plattformen möjliggör hantering av forskningsprojekt på flera platser och ökar samarbetet mellan externa ekosystem.

BioSystems Drug Modeling

Samverkande modellering av biologiska system (från banor till celler till organ) som gör det möjligt att dra nytta av egna biologiska hypoteser inom läkemedelsforskning och utveckling.

BioSystems Drug Simulation

Global lösning för kalibrering, simulering och analys av biologiska system för att identifiera de mest lämpliga behandlingsstrategierna – öppnar nya dörrar när det gäller att förstå komplexa sjukdomar.

Drug Efficacy

Förutspå läkemedelseffektivitet genom att kvantitativt simulera utvecklingen av biologiska slutpunkter baserat på systembiologi för att förstå och utnyttja dina experimentella data. Modellera den fysiologiskt baserade farmakokinetiken för ledande läkemedel och underlätta utformningen av den kliniska prövning som visar på bäst verkan.

Drug Safety

En heltäckande lösning för att förutse läkemedelssäkerhet, däribland olika biomolekylers immunogenicitetsrisk och långsiktiga toxicitet, baserad på experimentella data från ett tidigt skede samt toxiciteten hos läkemedelskandidater baserad på kemiska och biologiska upptäcktsdata.

Simulering av kliniska prövningar

Utforma mer informativa kliniska prövningar genom farmakokinetiska och farmakodynamiska simuleringar. Ett intuitivt och grafiskt gränssnitt för farmakokinetisk och farmakodynamisk modellering gör det möjligt att förutsäga balansen mellan ett läkemedels effektivitet och säkerhet på populationsnivå och utforma mer informativa kliniska prövningar.

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Clinical Outcome Modeler

  Lokalt på företaget
  Utforma mer informativa kliniska prövningar genom farmakokinetiska och farmakodynamiska simuleringar
  Upptäck rollen
 • Scientific Decision Maker

  Lokalt på företaget
  Fatta snabba, välgrundade beslut med fullständig, syntetisk och unik åtkomst till konsoliderade kunskaper
  Upptäck rollen
 • Therapeutics Efficacy Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  Utvärdering av läkemedels effektivitet och nya behandlingsstrategier, och förståelse för sjukdomsmekanismer genom simulering och analys av hur biologiska system beter sig
  Upptäck rollen
 • Therapeutics Safety Modeler

  Lokalt på företaget
  Förutse och förbättra säkerheten inom nya behandlingar
  Upptäck rollen