BIOVIA | Virtuell biosfär och material


Forskningsområde

BIOVIA-produkter och -lösningar

Ta en närmare titt

BIOVIA™ baseras på 3DEXPERIENCE®-plattformen och ger verktyg för globalt samarbete genom produktens hela livscykel och förnyar det vetenskapliga innovationsarbetet

BIOVIA-lösningar skapar en oöverträffad vetenskaplig styrningsmiljö som kan hjälpa vetenskapsdrivna företag att skapa och sammanlänka biologisk, kemisk och materialrelaterad innovation för att förbättra vårt sätt att leva.

Den branschledande BIOVIA-portföljen fokuserar på att integrera mångfalden av vetenskap, experimentella processer och informationskrav inom forskning, utveckling, kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och tillverkning. Utbudet av funktioner omfattar vetenskaplig datahantering, biologisk, kemisk och materialrelaterad modellering och simulering, öppet utvecklingspartnerskap, vetenskaplig schemaläggning, laboratorieförvaltning i hela företaget, kvalitetsstyrning i hela företaget, miljö, hälsa och säkerhet samt intelligenta produktionsprocesser.

BIOVIA har som fokus att förbättra och effektivisera innovation, förbättra produktivitet och efterlevnad, minska kostnader samt förkorta produktutvecklingstiden – från forskning och idéutveckling till kommersialisering och tillverkning – för vetenskapsföretag i alla branscher.

Kontakta oss

Viktiga funktioner och fördelar

 • Accelerate-kompatibel produkt- och processutveckling från forskning via kvalitetssäkring och kvalitetskontroll
 • Skapa företagsomfattande intelligens som hjälper till att minska cykeltider för produktkommersialisering
 • Hantera och förbind vetenskapliga innovationsprocesser och information med andra produktlivscykelsystem
 • Samla in konsekventa data elektroniskt och använd dessa för att förbättra insikten i process- och produktkvalitet från tidigt konstruktionsskede vidare till fullskalig kommersialisering
 • Förenkla åtkomst av data och rapportering genom hela företaget och delge information till intressenter på lämpligt sätt för att bidra till att förbättra beslutsfattandet
 • Underlätta samarbete, internt och mellan externa forskningsnätverk, för att komma åt, organisera, analysera och dela information
 • Datorbaserade processer för design och urval av molekyler, biologi och material med hjälp av modeller, simulering och prediktiv analys

Communities och bloggar

Fler communities
 • BIOVA-communities

  Åtkomst till produktnedladdningar, produktdokumentation, tekniska anteckningar, versionsmeddelanden, användarguider, BIOVIA-blogg, kundsupport och mycket mer

  Utforska
 • Bloggar

  Accelrys experter analyserar branschtrender, delar med sig av sina åsikter och vill även höra vad du tycker.

  Prata med våra experter

I dagens upplevelseekonomi skapar förmågan att upptäcka, konstruera och leverera banbrytande innovation på molekylär nivå investeringsvärde för vetenskapsdrivna företag i alla branscher med potential att förse kunderna med exponentiellt värde.

Max Carnecchia Verkställande direktör för BIOVIA