3DVIA Studio Pro

3DVIA Studio Pro är en interaktiv redigeringsplattform i 3D som ger användare verktyg för att effektivt skapa och leverera visuellt slående och fascinerande 3D-upplevelser.

Viktiga funktioner hos 3DVIA Studio Pro

3DVIA Studio Pro är en integrerad innehållsutvecklingsplattform som bygger vidare på Dassault Systèmes mer än 15-åriga erfarenhet av att skapa uppslukande programvaruapplikationer för 3D i realtid. 3DVIA Studio Pro är en lösning i företagsklassen som förser användarna med de redigeringsverktyg och det professionella stöd som krävs för snabb utveckling av interaktiva program, till exempel virtuella utbildningar, som sedan kan driftsättas i säkra miljöer.

Professionella publiceringsfunktioner

3DVIA Studio Pro ger användarna stora valmöjligheter när de ska leverera färdigt innehåll, bland annat följande:

  • Göra tillämpningar tillgängliga för communityn direkt till 3dvia.com
  • Anpassad driftsättning via 3DVIA Studio Pro Player
  • Fristående körbara filer (.exe)
  • Integrering med VR-/AR-system

Immersive Virtuality

Immersive Virtuality (iV) är ett samlingsnamn på en uppsättning verktyg och tekniker som gör att användare kan låta sig uppslukas fysiskt i 3D-miljöer, så att de kan interagera med en virtuell värld på ett naturligt sätt som ger en levande och verklighetstrogen upplevelse. 3DVIA Studio Pro har kapacitet för hantering av enheter och driftsättningsmiljöer för virtuell och förstärkt verklighet, och erbjuder därmed en enda plattform som klarar alla behov för iV-applikationer.

Support på professionell nivå

Se till att dina projekt flyter på som de ska med åtkomst till särskilda support- och konsulttjänster från 3DVIA Studio Pro:s tekniker.

Redigeringsmiljö med funktioner för samverkan

Samarbeta mer effektivt över teamen. Samarbetsstrukturen hos 3DVIA Studio Pro ger utvecklare och kreatörer möjlighet att arbeta samtidigt på olika komponenter av samma projekt, utan avbrott i arbetsflödet.

Communitybaserad utveckling

Utnyttja kraften hos Web 2.0-teknik via 3dvia.com, en online- och communitybaserad resurs som ger åtkomst till en stor samling av 3D-modeller, mallar och beteenden.

Rendering och avancerade motorer

Skapa mer tilltalande och realistiska interaktiva 3D-projekt med hjälp av avancerade motorer för rendering, fysik, ljud, animering, video, webb och resurshantering.

Grafikpipeline

Importera grafikresurser från större verktyg för skapande av digitalt innehåll (Maya, 3ds Max) till 3DVIA Studio Pro med anpassade importverktyg som gör jobbet åt dig.

Skriptning/felsökning

Använd VSL (Virtools Scripting Language), ett kraftfullt C++-baserat språk som kompletterar schemaredigeraren i 3DVIA Studio Pro och SDK så att du kan bearbeta skript vid körning eller i konstruktionsläge, samt felsöka dina projekt.

Beteendebibliotek

Spara tid när du programmerar genom att använda 3DVIA Studio Pro:s bibliotek med 450 byggklossar: färdiga kodavsnitt som ger föremål funktioner (till exempel rotera).

Dokumentation

Lär dig 3DVIA Studio Pro som nybörjare eller vässa dina redan etablerade kunskaper med hjälp av ett ständigt växande bibliotek med detaljerad onlinedokumentation, självstudiekurser, demoversioner, hämtningsbara filer m.m.

Konstruktionsprocesstyrning

Låt 3DVIA Studio Pro hantera din projektoptimering under konstruktionsarbetet, med hjälp av resurshanterare som till exempel förenklar polygoner, skalar om texturer, omvandlar modellformat m.m.