Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Uppdaterad
 • Ny
 • Digital tillverkning

  3D Design for Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa virtuella modeller av tillverkningsutrustning
  Upptäck rollen
 • Strategiska kundrelationer

  3D Merchandiser

  I molnet Lokalt på företaget
  Realistisk simulering och optimering av marknadsföringsstrategin i 3D
  Upptäck rollen
 • Strategiska kundrelationer

  3D Merchandising Representative

  I molnet Lokalt på företaget
  Granska och samarbeta med optimerad marknadsföringsstrategi i 3D
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  3DEXPERIENCE Abaqus/CAE

  I molnet Lokalt på företaget
  Koppla Abaqus/CAE till 3DEXPERIENCE och använd de bästa funktionerna i vardera
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  3DEXPERIENCE Apriso

  Lokalt på företaget
  En djupgående portal till Apriso Execution från 3DEXPERIENCE-plattformen
  Upptäck rollen
 • Modellbaserade definitioner

  3DMaster Conceptual Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande konceptuell roll som underlättar skapande, delning och validering av preliminära konstruktioner i en integrerad, samarbetsinriktad plattform.
  Upptäck rollen
 • Modellbaserade definitioner

  3DMaster Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En enda 3D-produktdefinition för tillverkning ger överensstämmelse mellan 3D-konstruktion och toleranser och infogningar i 2D.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Accommodation Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Layout och konstruktion av inre utrymmen med tak, paneler, dörrar och fönster.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Additive Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Förbered och validera friformsframställningsprocessen
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Additive Manufacturing Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Förbered, programmera och validera friformsframställningsprocessen för pulverbaserade 3D-skrivare
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Aero Surface Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som ger avancerade modelleringsfunktioner inom ytloftning och konstruktion av flygplanskabinens inre.
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Aesthetical Shape Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  En uppsättning specifika program, funktioner och analysverktyg för ytmodellering, för formexperter som vill uppnå en hög ytkvalitetsnivå och samtidigt uppfylla estetiska och tekniska krav.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Architectural Detail Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för konstruktion och samarbete kring byggnadsinfrastrukturprojekt.
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Assembly Modeling Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa komplexa finita elementsammanställningar som kräver automatiserade modelleringstekniker och samarbete mellan flera tekniska team
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Assembly Simulation Expert

  I molnet Lokalt på företaget
  Generera optimerade monteringsbanor automatiskt
  Upptäck rollen
 • Samarbete genom hela företaget

  AutoVue 2D Viewer

  Visa, markera och samarbeta med konstruktionsdata via 3DEXPERIENCE®-plattformen
  Upptäck rollen
 • Samarbete genom hela företaget

  AutoVue 3D Viewer

  Visa, markera och samarbeta med konstruktionsdata via 3DEXPERIENCE-plattformen
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Best practices Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som skapar och definierar företagsregler och tar hänsyn till företagsstandarder och bästa praxis.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Body In White Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som ger högproduktiva funktioner och en snabbare process vid konstruktion av fordonskarosser.
  Upptäck rollen
 • PLM Analytics

  Business Analytics Manager

  Lokalt på företaget
  Ge alla företagsanvändare möjlighet att skapa nya analysvyer på begäran
  Upptäck rollen
 • PLM Analytics

  Business Analytics User

  Lokalt på företaget
  Fatta bättre affärsbeslut med interaktiv realtidsanalys av processer och program
  Upptäck rollen
 • Ergonomi

  Car Design Ergonomist

  I molnet Lokalt på företaget
  Passagerarfokuserad konstruktion av bilinteriörer
  Upptäck rollen
 • Konfiguration- och ändringshantering

  Change Management

  I molnet Lokalt på företaget
  En strategisk och heltäckande samarbetsbaserad ändringsprocess som tydligt kommunicerar ändringsbeslut och uppgifter till alla områden som påverkas
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Civil Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som ger alla parter i ett infrastrukturprojekt möjlighet att hantera och genomföra alla faser i ett projekt från konstruktion till tillverkning på en enda plattform.
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Class A Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för att skapa, redigera och analysera estetiskt tilltalande och ergonomiska former med högsta ytkvalitet av klass A.
  Upptäck rollen
 • Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

  Classification Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Öka återanvändningen och sänk kostnaderna med säker innehållsklassificering
  Upptäck rollen
 • Systembiologi och integrativ behandling

  Clinical Outcome Modeler

  Lokalt på företaget
  Utforma mer informativa kliniska prövningar genom farmakokinetiska och farmakodynamiska simuleringar
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Collaborative Innovation

  I molnet Lokalt på företaget
  Hantera flerdisciplinär produktdefinition genom samarbete med maximal flexibilitet och spårbarhet
  Upptäck rollen
 • Hantera materialspecifikationer

  Collection Developer

  Lokalt på företaget
  En effektiv verksamhet och förbättrade cykeltider uppnås genom skapande och hantering av produkter
  Upptäck rollen
 • Relationer med strategiska leverantörer

  Collection Planner

  Lokalt på företaget
  Skapa en säsongsbunden plan för strategiskt utnyttjande av produkttillfällen och minimera resurskrävande utveckling i överkant för att säkerställa maximal vinstpotential
  Upptäck rollen
 • Relationer med strategiska leverantörer

  Collection Sourcing Manager

  Lokalt på företaget
  Förbättra de globala upphandlingsresultaten med bättre samarbete, processtyrning och riskhantering för interna och externa partner
  Upptäck rollen
 • Relationer med strategiska leverantörer

  Collection Vendor Manager

  Lokalt på företaget
  Förbättrar samarbetet mellan ett varumärke och dess leverantörer och återförsäljare
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Braiding Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Effektivisera konstruktionen av kompositkomponenter genom simulering av flättillverkningsprocessen.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Designer & Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  Ett tillägg till mekanikrollerna som används för konstruktion och industrialisering av kompositkomponenter och kombinerar Composites Design och Composites Manufacturing Preparation, med tillägg av Converter for STEP MultiDiscipline.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning processorienterade program på en enhetlig och integrerad plattform som gör det möjligt att effektivt hantera kompositmaterial på komplexa ytor.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  En fullständig lösning för konstruktion och industrialisering av kompositkomponenter genom att kombinera rollerna Composites Designer och Manufacturer.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning processorienterade program som industrianpassar komplexa kompositkomponenter före produktion i enlighet med analysen.
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Composites Simulation Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Validera konstruktionshållfastheten för produkter av kompositmaterial genom att direkt återanvända de materialegenskaper som definierats av konstruktören
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Concept Architectural Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som hjälper arkitekter och planeringspersonal att planera och konceptualisera en hel byggnad.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Concept Structural Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för hantering av generella byggnadsstrukturer, inklusive mönster för primära och sekundära balkar och grundelement.
  Upptäck rollen
 • SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE-lösningar

  Conceptual Designer

  I molnet
  Skaffa dig affärsfördelar genom att förenkla konceptutvecklingen och öka innovationen. SOLIDWORKS Conceptual Designer är avsedd att komplettera SOLIDWORKS befintliga erbjudande med en kraftfull 3D-konstruktionsupplevelse.
  Upptäck rollen
 • Hantera materialspecifikationer

  Configuration Management for BOM

  I molnet Lokalt på företaget
  Samarbeta på en konfigurerad materialspecifikation för att minska eller helt utesluta BOM-fel
  Upptäck rollen
 • Konfiguration- och ändringshantering

  Configuration Management

  I molnet Lokalt på företaget
  Hantera konfigurerbara strukturer för produktdata och optimera återanvändningen samtidigt som alla möjliga variationer tillgodoses
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for Collection Adobe Illustrator

  Lokalt på företaget
  Skapa produktinnehåll för klädkollektioner i Adobe Illustrator och dela det med hela företaget via 3DEXPERIENCE®-plattformen
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for Creo Parametric

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina Creo- och Pro/ENGINEER-konstruktionsdata med datahantering och samarbete samtidigt som du arbetar i ditt eget användargränssnitt
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for IGES

  Lokalt på företaget
  Importera IGES-datafiler så att geometrin kan användas under konstruktion och andra nedströmsprocesser
  Upptäck rollen
 • Produktplanering och programhantering

  Contract Deliverable Manager

  Lokalt på företaget
  Kopplar produktutvecklingsdata till ett program, vilket möjliggör övervakning och utvärdering i realtid för att förbättra programmets funktion
  Upptäck rollen
 • Produktplanering och programhantering

  Contract-based Program Manager

  Lokalt på företaget
  Förbättra prestanda enligt avtalet när alla krav driver teamet
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for ACIS

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera ACIS-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for AutoCAD

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera AutoCAD-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for Creo Parametric and Pro/ENGINEER

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera Creo- och Pro/ENGINEER-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for IFC

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera IFC-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for Inventor

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera Inventor-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for MicroStation

  I molnet
  Ger användare möjlighet att återanvända eller migrera MicroStation-programdata i 3DEXPERIENCE®-plattformen
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for NX

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera NX-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for Parasolid

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera Parasolid-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for STEP Multidiscipline

  I molnet Lokalt på företaget
  Återanvänd, dela och migrera STEP-data mellan CAD-system och 3DEXPERIENCE®-plattformen
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for Solid Edge

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera Solid Edge-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for XMpLant

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera XMpLant-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Creative Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program inriktade på idéutveckling, konceptmodellering och visualisering, som hjälper dig att snabbt skapa och utforska idékoncept.
  Upptäck rollen
 • Anpassning, tillämpningsutveckling och driftsättning

  Customization and Specialization Administrator

  I molnet Lokalt på företaget
  Anpassa datamodeller och beteenden för 3DEXPERIENCE®-plattformens program
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Cutting Tool Technologist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa kataloger över sammanställning av skärverktyg för NC-programmerare
  Upptäck rollen
 • Produktplanering och programhantering

  DHF based Project Manager

  Lokalt på företaget
  Hantera konstruktionsuppgifter och leveransobjekt med automatisk synkronisering med en spårbar fil för produktkonstruktionshistorik
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Defect Engineer

  Lokalt på företaget
  Hantera problem och felaktigheter i komplexa hierarkier för System-on-a-Chip-produkter
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Design Apps Developer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för att definiera och hantera anpassade program utvecklade i 3DEXPERIENCE.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Design Apps User

  I molnet Lokalt på företaget
  Runtime-användarroll möjliggör återanvändning av anpassade program som utvecklats med användarrollen Design Apps Developer i 3DEXPERIENCE-plattformen.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Design Review & Preparation

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa exakta geometrier och gör korrekta mätningar utan att ändra de ursprungliga geometridefinitionerna.
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Design Review Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Lös problem tidigare genom att arbeta på den senaste virtuella produkten globalt
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Design Reviewer

  I molnet Lokalt på företaget
  Samarbeta globalt på en virtuell produkt och lös problem i realtid
  Upptäck rollen
 • Kvalitet och efterlevnad

  Device Master Record Manager

  Lokalt på företaget
  Förenkla DMR-hanteringen med en enda källa till information
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Drill & Fill Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa, simulera och validera komplexa NC-program för borrning och nitning
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Dynamic Systems Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera, simulera och validera snabbt komplexa konstruktionssystem med Modelica-språket, helt integrerat i en modellbaserad systemteknisk metod. En Modelica- och FMI-kompatibel lösning för effektiv modellering och simulering av dynamiska multifysiksystem.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Electrical 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruktion av kablage och kabeldragningssystem i samband med systemdefinitioner i ritningar och den fullständiga virtuella 3D-produkten.
  Upptäck rollen
 • Utbyte mellan system

  Engineering Adapter for X-PDM

  Lokalt på företaget
  Engineering Adapter for X-PDM möjliggör dubbelriktat datautbyte mellan 3DEXPERIENCE®-plattformen och ett icke-DS PDM-system
  Upptäck rollen
 • Ergonomi

  Ergonomics Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Människocentrerad produktkonstruktion och arbetsplatsutformning
  Upptäck rollen
 • Ergonomi

  Ergonomist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa mycket specifika och verklighetstrogna testdockor
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Fastener Process Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa och jämka ritningar för monteringsfästdon
  Upptäck rollen
 • Konstruktion av fästelement

  Fasteners Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som förenklar konstruktion och hantering av komplexa sammanställningar med fästdon i alla branscher.
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Finite Element Modeling Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa och hantera komplexa sammanställningsmodeller som kräver automatiserade modelleringstekniker och samarbete mellan flera tekniska team
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Fluid 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En integrerad miljö för utveckling av 3D-flödessystem för fysisk konstruktion av rör-, slang-, värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem i den digitala modellen.
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Fluid Dynamics Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  En simuleringsroll för konstruktörer som utför rutinmässiga flödesberäkningar för vägledning vid konstruktionsändringar
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Fluid Mechanics Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Validering av konstruktionskrav för komplexa produkter med tekniker för datorbaserad hydrodynamik (CFD) med hög precision
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Function Driven Generative Designer

  Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för att utforska och skapa organiska former enligt målbilden, med en lösning för traditionell tillverkning och friformsframställning.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Heavy Industry Assembly Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera tillverkningssammanställningsplaner för tung industri
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Heavy Industry Fluidic Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa tillverkningsplaner för tung industri, för rörsystem, ventilations- och klimatanläggningar och kabelbanor
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Heavy Industry Process Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa balanserade processplaner för tung industri
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Heavy Industry Structure Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa tillverkningsstrukturritningar för tung industri
  Upptäck rollen
 • Plåtkonstruktion

  Hydroformed SheetMetal Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som ger associativ, funktionsbaserad modellering för konstruktion av hydroformerade plåtmodeller i integrerad produktutveckling.
  Upptäck rollen
 • Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

  IP Controlled Access

  Lokalt på företaget
  Tillämpa och hantera begränsningar varje gång en användare försöker visa och nå företags immateriella rättigheter
  Upptäck rollen
 • Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

  IP Security Manager

  Lokalt på företaget
  Skydda immateriella rättigheter och exportkontroller med hjälp av klassificering
  Upptäck rollen
 • SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE-lösningar

  Industrial Designer

  I molnet
  Förenkla industriell design och utöka innovation som en affärsfördel. SOLIDWORKS Industrial Design är ett kompletterande konstruktionsverktyg till SOLIDWORKS och utökar de befintliga konstruktionsverktygen i SOLIDWORKS för användare som arbetar med industriell design.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Industrial Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera och simulera resurser och materialflöden
  Upptäck rollen
 • Samarbete genom hela företaget

  Industry Innovation

  I molnet Lokalt på företaget
  Kom åt 3DEXPERIENCE®-plattformens grundläggande appar för enkelt samarbete och suveräna upplevelser
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Interior Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för att skapa komplexa plast-, smides- och gjutkomponenter för fordonsinteriörer.
  Upptäck rollen
 • Simulering för livet

  Living Heart Human Model

  I molnet Lokalt på företaget
  Gynna innovation inom hjärt- och kärlsjukdomar med Living Heart på 3DEXPERIENCE-plattformen
  Upptäck rollen
 • Maskin- och utrustningskonstruktion

  Machine & Equipment Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull programserie för skapande och hantering av sofistikerade produkter relaterade till maskiner och utrustning.
  Upptäck rollen
 • Hantera materialspecifikationer

  Manufacturing BOM Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Upprätthåll global samstämmighet mellan eBOM och flera olika tillverkningsanläggningars materialspecifikationer
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Global definition av processplaneringen i ett enda program
  Upptäck rollen
 • Kvalitet och efterlevnad

  Materials Compliance Analysis

  Lokalt på företaget
  Låt arbetsledare och konstruktörer använda sig av Materials Compliance Analysis så att de kan fatta bättre beslut
  Upptäck rollen
 • Kvalitet och efterlevnad

  Materials Compliance Manager

  Lokalt på företaget
  Utvärdera och rapportera produkters efterlevnad av viktiga miljöbestämmelser
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Mechanical & Shape Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program avsedda för att skapa och hantera sofistikerade mekanikprojekt, inklusive avancerad ytkonstruktion.
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Mechanical Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd avancerade simuleringstekniker med finita element för förståelse och validering av komplicerade tekniska problem
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program för skapande och hantering av sofistikerade mekaniska projekt.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Mechanical Part Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En sofistikerad och produktiv tilläggsroll för mekanisk konstruktion, som kompletterar produkternas definitions- och skapandeprocess.
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Mechanical Tooling Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull processorienterad programserie för generering och hantering av produkter med fördefinierade komponenter.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Mechanism Simulation Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande och kraftfull uppsättning verktyg för skapande, hantering och simulering av produkter som innehåller komplexa mekanismer.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Mechatronic Systems Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Utnyttja kraften i Modelica och 3DEXPERIENCE och utveckla, simulera och validera komplexa mekatroniksystem.
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Mold & Tooling Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som automatiserar konstruktionsuppgifter och underlättar användarens beslutsfattande i alla skeden av komplex formkonstruktion.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Multi-Discipline 3DMaster Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program för att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt, med en enda fullständig produktdefinition i 3D.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Multi-Discipline Mechanical & Shape Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program som gör det möjligt att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt, med en enda fullständig produktdefinition i 3D.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Multi-Discipline Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program som gör det möjligt att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt.
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Multiscale Systems Specialist

  Lokalt på företaget
  Multiscale Systems Specialist tillhandahåller nya funktioner som möjliggör snabb utveckling av komplexa flerskaliga multifysikanalyser
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Machine Code Validation Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Utför virtuell validering av NC-programkod
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Milling Machining Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera 2,5- och 3-axelfräsmaskiner
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Multi-Axis Milling & Turning Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera avancerade maskiner för fräsning i flera axlar
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Multi-Axis Milling Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera avancerade maskiner för fräsning i flera axlar
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Prismatic & Turning Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera 2,5-axelsfräsmaskiner och avancerade kombimaskiner
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Prismatic Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera 2,5-axelfräsmaskiner
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Noise & Vibration Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd linjär statisk och dynamisk simulering för prestandavalidering av komplexa produkter med ljuddämpande skåp och dynamiska belastningsscenarier
  Upptäck rollen
 • Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

  Packaging Assets Manager

  Lokalt på företaget
  Säkra företagets lager och klassificering av förpackningstillgångar för insyn, kontroll och återanvändning
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Packaging Copy and Artwork Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En samarbetsinriktad och företagstäckande metod för utformning av text och grafik
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Packaging Copy and Artwork Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  En strukturerad och företagstäckande metod för hantering av text och grafik
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Plant Layout Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera anläggningslayouter i 3D
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Plastic Injection Mold Engineer

  Lokalt på företaget
  Utvärdera och förbättra konstruktionen av plastkomponenter och formsprutningsverktyg genom att simulera fyllnings- och packningsprocessen och formens kylsystem
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Plastic Injection Part Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Utvärdera tillverkningsbarhet, kvalitet och kostnader för plastkomponenter genom fyllnings- och packningssimuleringar
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Plastic Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som gör det möjligt att skapa tillverkningsklara formgjutna komponenter med hjälp av ultrasnabb funktionell modelleringsteknik.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Powertrain & Chassis Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som optimerar utvecklingen av sofistikerade mekaniska chassin.
  Upptäck rollen
 • Sourcing & Standardization Intelligence

  Preferred Part Consumer

  Lokalt på företaget
  Återanvänd 2D/3D-resurser från äldre data omedelbart, minska igångkörningstiden för nya projekt och förkorta produktens ledtider
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Printed Circuit Board Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera rigida eller flexibla mönsterkort med hänsyn till den övergripande mekaniska konstruktionen.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Process Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera, optimera och validera processplaner
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Process Plans Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Kom åt dina tillverkningsdata närsomhelst, varsomhelst och på ett säkert sätt
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Process Simulation Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Monteringsprocessimulering för produktionsanalys
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Process Simulation Reviewer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simuleringsbaserade markerings- och samarbetsfunktioner
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Product Architect

  I molnet Lokalt på företaget
  Hantera produkternas konceptuella och kommersiella aspekter och maximera återanvändningen av befintliga immateriella rättigheter och tillgångar
  Upptäck rollen
 • High Tech-konstruktion

  Product Enclosure Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som utgör en helhetslösning för högteknologisk konstruktion av produkthöljen.
  Upptäck rollen
 • Hantera materialspecifikationer

  Product Engineer with New Part Request

  Lokalt på företaget
  Bättre effektivitet och återanvändning av nya delar
  Upptäck rollen
 • Hantera materialspecifikationer

  Product Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Samarbeta genom hela företaget utifrån en enda definition av konstruktionskomponenter och materialspecifikation
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Product Industrial Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En fullständig och enhetlig arbetsflödeslösning för industriell design med allt från 2D- och 3D-skiss, konceptmodellering, detaljerad och teknisk ytmodellering till visualisering av konstruktioner:
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Product Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Fastställ den bästa kombinationen av produktfunktioner som uppfyller marknadens krav och de lägsta ingenjörskostnaderna
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Product Optimization Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En sofistikerad uppsättning program som optimerar produktdefinitionsprocessen med hänsyn till nyckeltal.
  Upptäck rollen
 • Hantera materialspecifikationer

  Product Specification Engineer

  Lokalt på företaget
  Ett strukturerat förhållningssätt till hantering av specifikationsdata ger intelligent information för återanvändning och effektanalyser av ändringar
  Upptäck rollen
 • Produktplanering och programhantering

  Project Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Automatiserad realtidsspårning av projektgenomförande utifrån leveransobjekt (osynlig styrning)
  Upptäck rollen
 • Produktplanering och programhantering

  Project Team Member

  I molnet Lokalt på företaget
  Automatiserad realtidsspårning av projektgenomförande utifrån leveransobjekt (osynlig styrning)
  Upptäck rollen
 • Kvalitet och efterlevnad

  Quality Checks Metrics

  Lokalt på företaget
  Visualisera kvalitetsmått i produktdatastrukturen i dynamiska djupgående 3DDashboards
  Upptäck rollen
 • Kvalitet och efterlevnad

  Quality Document Manager

  Lokalt på företaget
  Företagsomfattande dokumentkontroll för globalt samarbete hela vägen från dokumentskapande via ändringar till distribution
  Upptäck rollen
 • Kvalitet och efterlevnad

  Quality Manager

  Lokalt på företaget
  Integrerat och slutet kvalitetssystem för allt från rapporter om efterlevnadsbrister till korrigerande och förebyggande åtgärder
  Upptäck rollen
 • Kvalitet och efterlevnad

  Regulatory Affairs Manager

  Lokalt på företaget
  Hantera produktens marknadsinförande, registrering av enhets-id och rapportering av säkerhetshändelser genom hela produktens livscykel
  Upptäck rollen
 • Samarbete genom hela företaget

  Report Generator

  Lokalt på företaget
  Utnyttja information och immateriella egendomar effektivare vid beslutsfattande
  Upptäck rollen
 • Strategiska kundrelationer

  Requirements Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Minska mängden produktfel med hjälp av samskapande med kunderna och en kravdriven utvecklingsprocess
  Upptäck rollen
 • Simuleringsanalys

  Results Data Analyst

  Lokalt på företaget
  Omforma snabbt stora datamängder till verifierbara beslut
  Upptäck rollen
 • Samarbete genom hela företaget

  Review and Approve

  I molnet Lokalt på företaget
  Möjliggör bredare användarsamarbete, informationsåtkomst och processtyrning
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Robotics Arc Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera bågsvetsrobotar
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Robotics Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera och validera industrirobotars beteende
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Robotics Native Program Validation Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera robotbeteenden med tillverkarens programvara för robotstyrenheter
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Robotics Offline Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Importera och exportera robotprogram
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Robotics Spot Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa och simulera robotarbetsceller med funktioner för punktsvetsning och borrning och nitning
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Robotics Surface Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera, programmera, validera och optimera ytprocesser för robotar
  Upptäck rollen
 • SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE-lösningar

  SOLIDWORKS Connection

  I molnet
  Få information, delta och anslut dig. SOLIDWORKS Connection är ett tilläggsverktyg som krävs för att du ska kunna ansluta verktyg (och data) från SOLIDWORKS/DraftSight/eDrawings till 3DEXPERIENCE-plattformen.
  Upptäck rollen
 • Systembiologi och integrativ behandling

  Scientific Decision Maker

  Lokalt på företaget
  Fatta snabba, välgrundade beslut med fullständig, syntetisk och unik åtkomst till konsoliderade kunskaper
  Upptäck rollen
 • Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

  Semiconductor IP Classifier

  Lokalt på företaget
  Leverera System-on-Chip-produkter snabbare genom effektiv hantering av immateriella rättigheter
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Services Product Contributor

  Lokalt på företaget
  Gör att medarbetare som är experter inom området kan delta i produktutveckling utifrån affärsinitiativ (lansering) och produkthantering (ändring) inom tjänstebranscher
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Services Product Developer

  Lokalt på företaget
  Den här heltäckande rollen möjliggör produktutveckling utifrån affärsinitiativ (lansering) och produkthantering (ändring) för tjänstebranscher
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Services Product Manager

  Lokalt på företaget
  Den här heltäckande rollen möjliggör produktutveckling utifrån affärsinitiativ (lansering) och produkthantering (ändring) för tjänstebranscher
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Shape Morphing Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  Tilläggsroll utökar modelleringsfunktioner genom dedikerade program för ytbehandling och global deformering.
  Upptäck rollen
 • Maskin- och utrustningskonstruktion

  Shaped Machine & Equipment Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull programserie för skapande och hantering av sofistikerade produkter relaterade till maskiner och utrustning med komplexa ytor.
  Upptäck rollen
 • Plåtkonstruktion

  SheetMetal Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Effektivisera hela plåttillverkningsprocessen från konstruktion till tillverkning.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Shop Floor Equipment Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa virtuella modeller av tillverkningsutrustning
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Shop Floor Equipment Simulation Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera och validera mekaniska enheters beteenden
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Simulation Asset Management

  Lokalt på företaget
  En plattform från vilken alla analytiker kan hantera sina ad-hoc-simuleringsarbetsflöden inom 3DEXPERIENCE
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Simulation Foundation

  I molnet Lokalt på företaget
  Förbättra beslutsfattandet genom att ge alla användare tillgång till sökning och uppspelning av de registrerade bästa simuleringsmetoderna för prestandakontroll
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Simulation Process & Optimization

  I molnet Lokalt på företaget
  Integrera alla de analysverktyg du arbetar med och företagets bästa metoder i processer som kan driftsättas och återanvändas
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Simulation Results Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Kraftfull visualisering av resultat för effektiv efterbehandling av mycket stora datamängder från simuleringsresultat
  Upptäck rollen
 • Informationspanel

  Social Analyst

  I molnet
  Samla och analysera information på hela den sociala webben. Uppnå snabbare beslutsfattande med automatiserade varningar och åtgärder.
  Upptäck rollen
 • Informationspanel

  Social Business Analyst

  I molnet
  Samla och analysera affärsdata i sammanhang av den sociala webben. Uppnå snabbare beslutsfattande med automatiserade varningar och åtgärder.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Space Allocation Architect

  I molnet Lokalt på företaget
  En branschanpassad roll för hantering av generell fartygsutrustning, inklusive säkerhetszoner, byggnadszoner och rum.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Steel and Equipment Layout Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Detaljkonstruktion och komponentplacering på metallkonstruktioner. För konstruktörer som vill ha detaljerad och komplex konstruktion med PLM-översikt och intelligent placering av komponenter i olika sammanhang.
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Stress Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Räkna ut styrka och avböjning under statiska förhållanden och validera produktens prestanda och livslängd som hjälp vid konstruktionsändringar
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Structural Analysis Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd simulering för att utvärdera produkternas hållfasthet under en rad olika belastningsförhållanden, som underlag för beslut om produktprestanda och -kvalitet
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Structural Package Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som gör att konstruktörer kan skapa och ändra förpackningar med exakthet.
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Structural Vibration Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd avancerad linjär statisk och linjär dynamisk simulering för validering av konstruktionskraven för komplexa produkter som utsätts för dynamisk belastning
  Upptäck rollen