Lösningarna ENOVIA V5 DMU


Vi erbjuder er 5 lösningar färdiga att använda, från visualisering till komplex produktsimulering. Dessa lösningar används idag av tusentals kunder. Ta reda på mer genom att klicka på en av dem här nedanför.

DMU för Express: V5 DMU för konstruktionsgranskning

Att snabbt och så ofta man vill kunna granska och analysera produktkonstruktionen i 3D, och att kunna integrera innovationer och lösa konstruktionsproblem, är avgörande för att vara först ute på marknaden med bästa möjliga produkt.

Med uppdateringscykler som mäts i månader istället för år, försöker tillverkare att möta kraven från kunderna, samtidigt som man försöker diversifiera produktportföljerna för att ligga steget före konkurrensen. Detta leder till en ökning av produktionen och innovationen, vilket kräver grundläggande ändringar i sättet att dela, utvärdera och optimera produktdefinitionerna för produkter under utveckling.

Sömlöst integrerad i Dassault Systemes PLM-lösningar och utformad för en multi-CAD-miljö, underlättar V5 DMU validering och simulering av virtuella prototyper från detaljerad konstruktion till underhåll.  V5 DMU stöder ett stort antal tekniska processer som till exempel detektering och analys av interferenser, granskning av hybridprototyper, förpackningar och produktsyntes.

V5 DMU optimerar beslutstagandet och underlättar snabb spridning av ändringar i utformningen direkt till användarnas datorer, vilket påskyndar implementeringen. Detta innebär flera kontroller på kortare tid, vilket ökar konstruktionskvaliteten, samtidigt som man minskar tiden för utsläpp på marknaden.

Huvudsakliga fördelar:


  • Sömlös integrering med CATIA V5 ökar möjligheten av feldetektering på ett tidigt stadium och lösning av konstruktionsproblem.
  • Utökad analys av virtuella prototyper, inklusive avancerad kalkyl och analys av interferenser, påskyndar konstruktionens mognadsprocess.
  • 3D kommunikationsverktyg underlättar beslutstagandet beträffande produktändringar och studier av alternativa konstruktionsmodeller.
  • Återanvändning av analyser och studier accelererar valideringsslingor.
  • Sömlös integrering med Dassault Systemes lösningar för produktlivscykelshantering som till exempel CATIA PLM Express och ENOVIA SmarTeam Design and Engineering Express, möjliggör en samordnad hantering av en omfattande process som går från koncept till tillverkning.