Lösningarna ENOVIA V5 DMU


Vi erbjuder er 5 lösningar färdiga att använda, från visualisering till komplex produktsimulering. Dessa lösningar används idag av tusentals kunder. Ta reda på mer genom att klicka på en av dem här nedanför.

V5 DMU för ergonomisk simulering

Människan är en av de mest oberäkneliga och icke-standardiserade komponenterna i vilket som helst system. Den mänskliga kapaciteten är en avgörande men begränsande parameter i produktutformningen. Det är därför det på många tillämpningsområden finns ett starkt behov att kunna modellera människans fysiska inslag i tillämpningen parallellt med produktutformningen.

V5 DMU för ergonomisk simulering gör det möjligt att direkt skapa, hantera och simulera en dockas interaktioner i sammanhanget för en virtuell produkt. Det är den enda lösningen som direkt kan utvärdera och optimera en människas ställning, synfält och bekvämlighet i en produktutformningsmiljö, vilket leder till snabbt beslutstagande och snabba konstruktionsändringar.

Huvudsakliga fördelar:


  • Introduktion av ergonomiska aspekter på ett tidigt stadium i produktutformningsprocessen minskar konstruktionstiden.
  • Användningen av virtuella dockor minskar behovet av kostsamma fysiska prototyper och reella mänskliga simuleringar.
  • Integrad ergonomismimulering förbättrar produktkvaliteten och överensstämmelsen med företagsstandarder.
  • Användning av kataloger, vilket gör det möjligt att dela med sig av företagets kunskaper.
  • Intuitiva lösningar möjliggör validering av produktmonteringar på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt.