Lösningarna ENOVIA V5 DMU


Vi erbjuder er 5 lösningar färdiga att använda, från visualisering till komplex produktsimulering. Dessa lösningar används idag av tusentals kunder. Ta reda på mer genom att klicka på en av dem här nedanför.

V5 DMU för avancerad produktsimulering

Åttio procent av utvecklingskostnaderna inträffar på ett tidigt stadium i produktlivscykeln, vilket gör det svårt att simulera beteendet av en produkt i 3D innan man bygger en prototyp eller startar med produktplanering.

Eftersom global efterfrågan och banbrytande teknik ökar produktutformningens komplexitet, behöver ingenjörerna mera avancerade datorverktyg för att snabbt kunna validera produkterna och starta produktionen.

Ingenjörerna behöver framför allt förstå hur komplexa produkter fungerar i verkligheten, till exempel när många rörliga delar måste monteras eller bytas ut under underhållsfasen.

V5 DMU gör det möjligt för produktutvecklingsansvariga att digitalt skapa en produkt och dess miljö, och att analysera den för att förstå de huvudsakliga faktorer som fastställer dess kvalitet, prestanda och kostnad. V5 DMU ger tidigt insikt i granskningen av produktens prestanda och användbarhet.

Huvudsakliga fördelar:


  • Sammanhangssimulering av stora och komplexa monteringsstrukturer förbättrar valideringen av prototyper.
  • Sömlös konstruktion, simulering och analys av produktmekanismer ökar konstruktionsproduktiviteten.
  • Tidig utvärdering av produktens funktion minskar felaktigheter och deras inverkan på föregående processer.
  • Integrering med Dassault Systemes lösningar för produktlivscykelhantering gör det möjligt att hantera produkternas komplexitet och datasäkerhet.