Lösningarna ENOVIA V5 DMU

 

ENOVIA V5 DMU möjliggör simulering, analys och validering av virtuella produkter, vilket förbättrar produktkvaliteten och påskyndar beslutstagandet genom att ge en översikt i realtid av produktens verkliga prestationer.

Validera och optimera virtuella produkter

Dagens tillverkare har aldrig varit under högre tryck. Konkurrensen är internationell, kunderna ombytliga och de finansiella marknaderna hårda och oförsonliga.

Att övervinna konkurrensen, skapa förtroende hos kunderna och att få bra kommersiella resultat är avgörande för att överleva. Företagen är tvungna att ständigt leverera rätt produkt vid rätt tillfälle, och till rätt pris.

I en PLM-miljö är lösningarna för analys och validering av virtuella prototyper (DMU) grundläggande för att stödja beslutstagandeprocessen och produktinnovationen. DMU gör det möjligt för utvecklare att digitalt skapa en produkt och dess miljö i realtid, och sedan analysera den för att förstå de faktorer som påverkar kvaliteten, prestationen och kostnaden.

DMU-lösningarna är sömlöst integrerade i Dassault Systèmes PLM-lösningar, och de möjliggör visualisering och analys i realtid av 3D-produkten allteftersom den utvecklas, vilket samordnar beslutstagande och analys. De gör det möjligt att digitalt bygga upp produktens virtuella prototyp och dess miljö, och sedan analysera den för att på ett tidigt stadium få insikt i de faktorer som fastställer kvalitet, produktprestanda och längre fram kommersiell framgång.

V5 DMU, huvudsakliga fördelar:

  • Integrerade konstruktionsfunktioner, granskning och simuleringsmiljö accelererar konstruktionens mognadsprocess
  • Produktanalys i real-tid förbättrar beslutstagandet och minskar antalet fysiska prototyper
  • Inbyggda samverkansfunktioner ökar kreativiteten och produktiviteten
  • Produktvalidering på ett tidigt stadium i konstruktionsprocessenökar kvaliteten och eliminerar felaktigheter längre fram i processen
  • Stödjer flera 2D- och 3D-format och möjliggör effektiv integrering i vilken miljö som helst