ENOVIA | Samarbete kring innovation


Förlorar ni produktivitet på grund av integreringar för olika CAD-format?

Titta närmare på ENOVIA Multi-CAD

Titta på webbkonferensen för ENOVIA Multi-CAD

Hitta din produkt

ENOVIA, som drivs av 3DEXPERIENCE®-plattformen, gör det möjligt för innovatörer att dra nytta av fördelarna med samarbete fullt ut.

Innovation innebär alltmer att globala team samarbetar med global information i ett socialt sammanhang och att de göra det med tydlighet, förtroende och konsekvens.

ENOVIA, som drivs av 3DEXPERIENCE-plattformen, gör det möjligt för innovatörerna att dra nytta av de sanna fördelarna med samarbete. ENOVIA är lätt att förvärva, det går snabbt att lära sig och det är enkelt att bemästra, och samtidigt är det tillförlitlig och robust nog att hantera även de mest känsliga och affärskritiska data.

Kontakta en försäljare
ENOVIA

Områden

 • Klassificering och skydd av immaterialrättigheter
 • Produktplanering och programhantering
 • Kvalitet och efterlevnad
 • Strategiska kundrelationer
 • Strategiska leverantörsrelationer

Lösningar per bransch

 • Flyg- och försvarsindustrin
 • Byggbranschen
 • Konsumentprodukter och detaljhandel
 • Consumer Packaged Goods och detaljhandel
 • Energi- och processindustri och allmännyttiga företag
 • Finans- och tjänstesektorn
 • High Tech
 • Industriell utrustning
 • Biovetenskap
 • Sjöfart och offshore
 • Transport- och fordonsindustrin

Visa alla ENOVIA-lösningar efter bransch