CATIA Version 6 2013x

Produktförbättringar

 

En ny produkt, CATIA Composites Fiber Modeler (CFM), säkerställer en kraftfull och exakt fibersimulering för att optimera skiktformer och tillhandahålla exakt tillverkningsinformation.

Den här beprövade och brett använda tekniken från Simulayt, som förvärvades av Dassault Systemes i oktober 2011, har nu helt integrerats i CATIA V6. CATIA Composite Solutions omfattar konstruktion, analys och tillverkning av strukturer gjorda av fiberförstärkta material. Simulayt tillför den teknologi för tillverkningssimulering som krävs för att bättre förstå och exakt förutsäga hur olika material kommer att bete sig, och för att utvärdera tillverkningsbarhet, samt optimera tillverkningsprocesserna.

För ytterligare flexibilitet och rörlighet, kan resande användare som inte har någon internetuppkoppling nu fortsätta att konstruera med CATIA V6R2013x även när de inte är uppkopplade till servern.

Med CATIA Offline, kan användarna få åtkomst till sina senaste data oavsett var de befinner sig, även om de inte har åtkomst till ENOVIA V6-servern. Genom att välja “work offline” kan de ladda ned önskade data. Den här funktionen blir sedan tillgänglig i nomadläge, hemifrån eller då inget nätverk är tillgängligt. Väl tillbaka på plats behöver de bara avaktivera funktionen för att koppla upp sig till servern, och deras arbete kan då åter synkroniseras och delas.

CATIA V6R2013x uppvisar en fortsatt öppenhet genom att stödja STEP AP242, hantering av modellbaserad 3D, en norm för datautbyte och långsiktig arkivering för bil- och flygindustrin.

AP242 är en sammanslagning och förbättring av AP203 och AP214. Den stöder import och export av STEP AP242-data, liksom STEP AP242 med tessellation. Detta gör att man får ett oberoende verktyg, baserat på ISO-normer, för att utbyta komprimerade och tesselerade data.

Med V6R2013 erbjuder vi industrins bästa multi-versionskompatibilitet, vilket gör det möjligt för V5- och V6-användare att dela och redigera delar på formegenskapsnivå. CATIA V6R2013x utökar sin spännvidd av funktionaliteter för att inkludera egenskaper som skapas i arbetsbänken Freestyle.

V6-delar som skapas i V6R2013x och som innehåller egenskaper som skapats i arbetsbänken FreeStyle kan överföras med alla sina specifikationer till V5-6R2013. FreeStyle-egenskaper ingår nu i exporten från V6 till V5 som specifikationer. Specifikationerna för kinematikmekanismerna kan överföras från V6 till V5, inklusive fogar, kommandon och beklädnad. När de väl har migrerat, är mekanismerna färdiga att simuleras i V5.

CATIA V6R2013X uppvisar flera framsteg inom systemutveckling, med en tvärvetenskaplig konstruktionsmetodik som omfattar RFLP-produktdefinitioner.

CATIA Systems har utökats med 5 nya modellbibliotek, baserade på Modelica-normen. Detta förbättrar produktkonstruktionen och påskyndar produktlanseringen genom att tillhandahålla en omfattande uppsättning bibliotek för studier av motorisering-, elkraft-, vattenkraft- och kylsystem samt termiska system.

CATIA Live Rendering förbättrar prestandan och ger möjlighet att rendera multipla fotorealistiska bilder i bakgrunden, medan användaren fortsätter att arbeta med CATIA.

Användaren kan fortsätta att arbeta med CATIA medan bilderna renderas, utan att prestandan påverkas. Alla renderingsåtgärder utförs i bakgrunden och i förhållande till tillgänglig hårdvara. Bakgrundsrenderingen körs på CPU eller GPU på huvuddatorn, eller både och. Det är möjligt att utföra köhantering och övervakning även när CATIA är avstängd.

CATIA Natural Sketch har fått nya funktioner, och har uppnått en ny mognadsgrad med bättre funktionalitet som möter de verkliga behoven hos kreativa grafister.

Den här förbättringen gör det möjligt att använda skissade kurvor som support, men också ytor. Man kan också rita direkt i 3D och använda sig av skisserna. Eftersom processen är effektivare, snabbare och mer intuitiv är det inte längre nödvändigt att rita samma modell två gånger. Andra förbättringar ger möjlighet att byta pensel och färg, och göra en mer precis placering av de bilder i 3D-världen som skall användas som modeller eller support.

AEn ny mognadsgrad för CATIA Icem. Experten på ytmodellering uppnår nu sitt slutliga mål - den perfekta klass A-formen från och med den första konstruktionsfasen.

CATIA Icem tar ett avgörande steg vad gäller funktionellt innehåll, men också beträffande användarnas dagliga arbetsflöden. Ett flertal förbättringar har tillförts ofta använda verktyg (ljushanterare, regelmotor, analys av ljusränder med transparens, iso-manipulering på blandyta, osv.) vilket minskar repetitivt arbete. Modulen CATIA Icem Expert tillhandahåller nu en uppsättning av enablers av hög kvalitet, vilket gör att ytexperten kommer närmare sitt slutliga mål: att uppnå den perfekta klass A-formen från och med den första konstruktionsfasen.

Processorienterat arbetsflöde för konstruktion av gjutformar – Skapa snabbt komplexa gjutformsmekanismer

Konstruktionen av verktygsmonteringen förenklas genom att instruera användaren genom de olika faserna av konstruktionsprocesser för gjutformar genom att underlätta konstruktionen av komplexa mekaniska system och genom snabb definition av formsprutningssystemet.