Sep 12 2017

Valmet satsar digitalt med Dassault Systèmes för att förbättra sin tillverkning och försäljning av papper och pappersmassa

-Valmet använder dataanalys för att leverera avancerad industriell utrustning -3DEXPERIENCE-plattformen revolutionerar Valmets kundkontakter -Digitala miljöer möjliggör en mer hållbar pappersindustri

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, Frankrike 12 september 2017 Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), 3DEXPERIENCE-företaget som är världsledande inom mjukvara för 3D-design, digitala 3D-modeller och produktlivscykelhantering (PLM), inleder samarbete med finska Valmet. Valmet kan nu erbjuda mer innovativa lösningar vid varje enskild kundkontakt.

Valmet tillhandahåller bland annat anläggningar, produkter och tjänster för produktion av biogas, pappersmassa, biobränsle och energi samt pappers- och kartongprodukter.

Med hjälp av branschlösningen “Single Source for Speed” förenklar Valmet hanteringen av produktutveckling och orderuppföljning inom sina tekniska och servicecenter i 30 länder. I en digital samarbetsmiljö får medarbetarna bättre underlag om vilka produkter och tjänster som ska ingå i ett specifikt erbjudande, liksom om vilka framtida resurser som behövs när ett projekt utvecklas. Detta bidrar till att förbättra tillförlitligheten och prestandan i kundernas processer och effektivisera användningen av råvaror och energi.

Valmets medarbetare har nu enkel och säker tillgång till en samlad digital källa med realtidsinformation om produkter, delar och projekt, och får en miljö där de kan dela kunskap och interagera med kollegor, partners och slutkund. Dataanalys samt sök- och programhanteringsapplikationer underlättar återanvändningen av tidigare designmaterial. 

– Vi implementerar Dassault Systèmes ”Single Source for Speed” för att förbättra vårt samarbete och produktivitet. Vår långsiktiga vision är att utveckla lösningar som minskar utsläppen och energi- och vattenförbrukningen hos produktionsanläggningar, eller som utnyttjar den senaste tekniken, som sakernas internet inom industrin och/eller augmented reality. En digital plattform gör det möjligt för oss att komma med rätt erbjudanden och rätt produkter för att bli bättre och mer innovativa, och i slutändan stötta våra kunders hållbarhetsarbete, säger Sampo Vörgren, ansvarig för PLM och kundlösningar på Valmet.

– Industriföretag har traditionellt använt olika system för design, produktion av delar och för att driva en anläggning. Med 3DEXPERIENCE-plattformen kan Valmet samla sin fragmenterade miljö i en enhetlig digital vy. I virtuella miljöer kan företag snabbt producera, hantera och ge service till mycket sofistikerad utrustning; miljöer där det finns höga krav på att kunna följa design- och produktionsprocessen från första kravspecifikation till faktisk tillverkning, säger Philippe Bartissol, ansvarig för lösningar för industriell utrustning på Dassault Systèmes.

För mer information om Dassault Systèmes branschlösningar för industriell utrustning, se http://www.3ds.com/industries/industrial-equipment.

Följ Dassault Systèmes på Twitter, Facebook, LinkedIn och YouTube.

###