Feb 15 2008

Technia träder in på den danska marknaden genom kontrakt med hörselhjälpmedelstillverkaren Oticon A/S

Technia, ledande leverantör i Europa av PLM-lösningar (Product Lifecycle Management), har tecknat avtal med Willian Demant Holding, moderbolag till Oticon A/S.  Avtalet avser en leverans av en PLM-lösning, baserad på ENOVIA’s PLM lösning från Dassault Systèmes. Med denna order fortsätter Technia att expandera sitt ledarskap inom PLM för elektronikindustrin. Technia träder med ordern också in på en helt ny marknad – den danska marknaden. Technia fortsätter härmed expansionen av företagets Malmö-kontor för att kunna möta kraven på den nya marknaden.

Oticon är en av de mest innovative hörselhjälpmedelstillverkarna på marknaden. Med över 100 års erfarenhet, kan Oticon göra en historisk tillbakablick på ett antal tekniska genombrott vad det gäller  hörselhjälpmedel som har skapat en signifikant skillnad för människor med hörselnedsättning. Oticon skapar tillväxt genom att satsa stort på forskning och utveckling.<//font>

Den ENOVIA PLM lösning som Technia ska leverera till Oticon kommer kommer förse dem med möjligheten att snabbare lansera nya produkter på marknaden samt förbättra produktkvaliteten och således göra slutkunden mer nöjd med produkterna. Med hjälp av Technias PLM expertis kommer lösningen implementeras på ett snabbt och effektiv sätt.<//font>

Med hjälp av Technia och ENOVIA’s PLM lösning kommer Oticon att etablera en plattform där företagets all produktrelaterad information samlas på en enda plats, för att informationen sedan ska kunna användas över hela organisationen  från forskning och utveckling till produktion och vidare i värdekedjan. Lösningen ska hjälpa Oticon att  snabbare svara på kunders krav, höja takten i utvecklingsprocesserna, möjliggöra outsourcing och samarbete i värdekedjan, ge fler och snabbare produktlanseringar samt säkra miljökrav.<//font>

”Oticon är världsledande i sin bransch och är ett företag som verkligen lever upp till sitt motto; ”People First”. Nyckeln bakom partnerskapet med Oticon är Technias möjlighet att signifikant förbättra Oticons affärsverksamhet med hjälp av vårt förstklassiga konsult-team. Den här ordern validerar Technias ”nummer ett position” på den nordiska PLM marknaden. Det är narturligtvis också mycket spännande att träda in på den danska marknaden”, säger Jonas Gejer VP, Technia<//font>

“Jag är mycket glad över att Oticon valde vår produkt ENOVIA genom vår distributör Technia. Oticon är ett viktig och strategiskt kund för ENOVIA i Danmark och inom segmentet  medicinteknik”, avslutar Denis Senpere, Senior Vice President, Dassault Systèmes och General Manager ENOVIA Europe.