Jan 26 2007

Dassault Systèmes och IBM utökar sitt strategiska samarbete: IBM kommer att sälja ytterligare PLM-lösningar från Dassault Systèmes

Nytt avtal för stimulerad tillväxt, ökad effektivitet och bättre kundservice

IBM och Dassault Systèmes, världsledande på mjukvarulösningar inom 3D och produktlivscykelhantering (PLM), har kommit överens om en omfattande expansion av sitt 25-åriga samarbete. IBMs försäljning kommer därmed att omfatta en större del av Dassault Systèmes utbud av PLM-lösningar. Samtidigt övertar Dassault Systèmes ansvaret för IBMs indirekta försäljning av Dassault Systèmes produkter. Förändringen återspeglar en gemensam strävan mot heltäckande PLM-lösningar som gör det möjligt för kunder och affärspartners att dra full nytta av IBMs och Dassault Systèmes gemensamma styrka. Genom bättre geografisk täckning och förbättrad samordning av de båda företagens samt deras affärspartners gemensamma styrka förväntas avtalet leda till ytterligare tillväxt inom PLM-området.


– Produktlivscykelhantering är en strategisk affär för IBM. Vårt 25-åriga samarbete med Dassault Systèmes innebär att vi kan erbjuda våra kunder en stabil grund för fortsatt framgång inför kommande år. Tillsammans med våra egna hård- och mjukvaruprodukter innebär Dassault Systèmes lösningar nya möjligheter för oss på både fler marknader och nya branscher, säger Steve Mills, vice VD, IBM Software Group.


Mer specifikt innebär samarbetet:

  • IBM kommer att sälja ett bredare sortiment av Dassault Systèmes produkter. Utöver CATIA, ENOVIA VPLM och ENOVIA SmarTeam omfattar avtalet även ENOVIA MatrixOne och DELMIA. Avtalet träder i kraft från och med januari 2007 och har utformats så att det bygger på och kompletterar Dassault Systèmes befintliga direkta och indirekta försäljningskanaler för ENOVIA MatrixOne och DELMIA. Detta gör det möjligt för IBM att öka sin marknadstäckning avseende specifika kunder samtidigt som det ökar IBMs affärsmöjligheter inom branscher såsom högteknologi, halvledare och tillbehör där det finns stor potential för PLM-lösningar. IBM PLM är dedicerade att sälja Dassault Systèmes PLM-lösningar.
  • Dassault Systèmes kommer att öka sitt engagemang avseende de indirekta försäljningskanalerna inom PLM-området. Övergången kommer att ske i två steg. I en första fas tar Dassault Systèmes successivt över ansvaret för de gemensamma försäljningskanalerna innan företaget i fas två, tillsammans med affärspartners, helt tar över direktförsäljningen. Denna övergång, som påbörjades 2005 och därefter har skett i land efter land, beräknas vara slutförd i början av 2008. Bland de länder där övergången redan skett återfinns bland annat Korea, Storbritannien och USA.


– För våra affärspartner som är nyckeln i relationen till våra kunder innebär det nya avtalet en marknadsmodell som är både förenklad och starkare. Modellen är utformad för att hjälpa dem att förstärka sina resurser och tillväxtmöjligheter. Utifrån styrkan i vårt unika samarbete innebär det nya avtalet att vi tar det fjärde steget i vår 25-åriga allians. Överenskommelsen handlar om våra kunder och om vår strävan att komma närmare dem genom att utvidga den virtuella 3D-världen och PLM för realtidssamarbeten och drivkraft för innovationer, säger Bernard Charlès, VD och koncernchef, Dassault Systèmes.

 

###