Dec 02 2008

i2e blir ny återförsäljare av Dassault Systèmes PLM-lösningar

Dassault Systèmes växer i Norden. Stärkt efterfrågan och ökat intresse för PLM innebär att återförsäljarledet utökas med i2e. Företaget är redan idag konsulter åt Dassault Systèmes kunder, men utökar nu sin verksamhet med försäljning av CATIA, ENOVIA och 3DVIA.

I sin roll som konsulter hjälper i2e Dassault Systèmes kunder att implementera sina PLM-lösningar, men som återförsäljare får de möjlighet att vara partner genom hela processen.

– Vi ser en ökad efterfrågan på PLM-lösningar i hela Norden. Därför känns det naturligt att utöka återförsäljarledet med i2e som arbetat med våra produkter sedan tidigt 90-tal. I takt med att de växt som företag, känns det därför självklart att de även blir vår återförsäljare, säger Pär Lindhe, Försäljningschef för Dassault Systèmes i Norden.

För i2e innebär detta möjligheten att fortsätta växa som företag. I dagsläget finns kompetens inom bil-, flyg- och konsumentvarubranscherna samt försvarsindustrin. Målsättningen är att bygga ut med fler applikationskonsulter för att täcka in fler branscher.

– Vi vill sprida förståelsen och användningen av 3D. Som konsulter har vi kunnat påvisa hur företag gör information lättillgänglig med visualisering. Vi ser fram emot att aktivt delta i säljarbetet då vi har gedigen erfarenhet från produktutveckling och konstruktion, säger Jimmy Thiel, VD för i2e.

Företaget har idag sex anställda och erbjuder heltäckande implementationslösningar; från övergripande arkitektur, implementation, process- och metodutveckling, utbildning samt support till programvaror från Dassault Systèmes.