Aug 22 2007

Förvärv stärker Technias ställning som Nordens ledande leverantör av PLM-lösningar

Technia, dotterbolag till AddNode och nordisk leverantör av Product Lifecycle Management (PLM) lösningar, har som tidigare meddelats förvärvat SolidEngineers ENOVIA SmarTeam-verksamhet. Förvärvet innebär att Technia övertar åtta medarbetare, affärsrelationer och kundavtalen för produkten ENOVIA SmarTeam från Dassault Systèmes, som är en av de mest spridda IT-lösningarna för produktdatahantering.

”Technia påbörjade 2006 en satsning på att bygga en verksamhet kring produkten ENOVIA SmarTeam som innefattar licensförsäljning, implementering och utbildning till användarna. Fler konsulter med erfarenhet av produkten ENOVIA SmarTeam ger möjlighet att accelera expansionen och tillvarata en ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster från framförallt små och medelstora företag. Den övertagna verksamheten beräknas ge ett positivt bidrag till Technias och Addnodes resultat under 2007.”, säger Hans Wolfhagen, VD för Technia AB.

”Målet med uppköpet är att Technia ska bli förstahandsvalet för företag i Norden då det gäller ENOVIA SmarTeam implementeringar. Planen är att så snabbt som möjligt integrera de nytillkomna konsulterna in i Technias organisation och leverera de pågående projekten med hög kvalitet för att säkerställa kundernas investeringar. Tillsammans med våra nya konsulter och kunder påbörjar vi expansionen av Technias ENOVIA SmarTeam-verksamhet”, säger Florian von Tiedemann, Director SME Business, Technia AB.

 
”Vi ser bara positivt på försäljningen av vår ENOVIA SmarTeam-verksamhet. Affären hjälper oss att fokusera på SolidWorks & Enterprise. Vi lämnar vår ENOVIA SmarTeam-verksamhet i goda händer hos Technia.”, säger Björn Lindwall, VD, SolidEngineer.

”I denna affärsuppgörelse finns endast vinnare: 1. Kunderna: att ha en leverantör som är till 100% fokuserad på PLM och Dassault Systèmes produkter. 2. Solid Engineering: kan fokusera på SolidWorks och dess produkter. 3. Dassault Systèmes: samarbetet stärks mellan Technia och Dassault Systèmes, 4) Technia: som får en bred bas i sin satsning på ENOVIA SmarTeam”, sammanfattar Lars Linholm, ENOVIA SmarTeam Business Development Manager North East Europe, Dassault Systèmes.