Oct 14 2014

Dassault Systèmes introducerar SOLIDWORKS 2015

Design i Upplevelsens Tidsålder: Möjliggör tillgång till 3DEXPERIENCE-plattformen; ny funktionalitet skapad efter användarnas önskemål

Dassault Systèmes, skaparna av 3DEXPERIENCE och världsledande inom lösningar för Product Lifecycle Management (PLM), 3D-designmjukvara och 3D Digital Mock-up, har offentliggjort SOLIDWORKS 2015, den senaste utgåvan av företagets framgångsrika portfölj av 3D-designverktyg. Med SOLIDWORKS 2015 kan användare få tillgång till molnbaserad funktionalitet och ett bredare urval av metoder för att förbättra produktivitet, arbetsprocesser och operativa kostnader.

SOLIDWORKS 2015 spänner över alla aspekter av produktutvecklingsprocessen med en 3D-baserad, intuitiv och integrerad utvecklingsmiljö som omfattar 3D-design, simulering, elektrisk design, produktdatahantering och teknisk kommunikation. Därutöver, genom den nya funktionen Collaborative Sharing, ger SOLIDWORKS 2015 tillgång till Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform och dess molnbaserade funktionalitet. Designers och ingenjörer kan enkelt arbeta inom multipla områden och förkorta designtiden, öka produktiviteten och samarbeta för att snabbare få ut innovativa produkter på marknaden.

“Vi har lyssnat på våra användare och tagit fasta på hur deras växande affärsframgångar leder till kraftigt ökande designbehov”, säger Bertrand Sicot, verkställande direktör för SOLIDWORKS, Dassault Systèmes. ”Det är anledningen till att vi är så engagerade i våra kunders behov. Med 3DEXPERIENCE-plattformen nu tillgänglig, kan användare koppla upp sina existerande desktopapplikationer i SOLIDWORKS mot molnet och börja utveckla nya affärsprocesser och uppleva nästa generations kraftfulla 3DEXPERIENCE-applikationer, som SOLIDWORKS kommande applikation för industridesign. Dagens lansering är ett kvitto på vårt fortsatta engagemang i användarna.”

SOLIDWORKS 2015 erbjuder inte bara viktiga förbättringar som efterfrågats av användarna utan även skräddarsydda lösningar för ett brett spann av industrier och marknader. Exempelvis kan SOLIDWORKS-användare enkelt förbättra estetiken i konsumentprodukter och klädesplagg, och simulera maskiner och industriella verktyg bättre än någonsin tidigare.

“Med tonvikt på vår fabricering direkt från 3D-modell är det viktigt att vi kan sätta fokus på modellbaserad definition för att korta vår designcykel och förenkla sättet vi gör saker på”, säger Ryan Trulli, mekanisk ingenjör på GE Oil & Gas. ”Med SOLIDWORKS Model Based Definition finns all dimensionell data som är nödvändig för att tillverka en enhet redan i 3D-modellen.  Det innebär ett minskat behov av att skapa dokumentation, färre mejl som flyger fram och tillbaka, och färre filer att hålla ordning på när projektet är avslutat.”

FÖRBÄTTRINGAR I SOLIDWORKS 2015

Här är några av de viktigaste funktioner, produkter och förbättringar i SOLIDWORKS 2015 som användarnas önskemål har resulterat i:

Förbättra den löpande produktiviteten

 • Fokus på design, inte modellering med nya funktioner som minskar antalet steg för att skapa produktens geometri.
 • Snabbare delning av information – förbättrad övergripande prestanda, snabbare analys och förenklad tillgänglighet ger användarna data för att fatta snabbare beslut och fortsätta designa.
 • Förstärkt användarupplevelse – Ett förbättrat grafiskt gränssnitt erbjuder en tydlig bild av kritiska data för att möjliggöra större fokus på själva designen.
 • Simulera multipla designscenarios – Snabb utvärdering av effekten av olika belastningskombinationer på en modell och spårning av resultat.
 • MySolidWorks Standard – Den nya abonnemangsmodellen för MySolidWorks Standard och Professional erbjuder mer än 100 timmar utbildningsmaterial för SOLIDWORKS och en onlineportal för utbyte av material.

Optimera arbetsprocesser

 • Delning i samverkan– genom att enkelt få tillgång till sociala verktyg för samverkan och datahantering online på 3DEXPERIENCE-plattformen, kan användare dra nytta av snabbare utvecklings- och beslutsprocesser.
 • SOLIDWORKS Treehouse – vertikal design förenklas genom att visuellt skapa sammansättningar vilket gör det möjligt för produktstrukturer att hanteras i designprojekt redan från start.
 • Web2 for SOLIDWORKS Enterprise PDM – lägger till mobil konnektivitet för att erbjuda uppkoppling till Enterprise PDM när och varifrån som helst.

Sänk operationella kostnader

 • SOLIDWORKS Model Based Definition –förbättrar kommunikationen mellan design- och tillverkningsteam genom att göra det möjligt för dem att kommunicera produkt- och tillverkningsinformation (PMI) i 3D.
 • SOLIDWORKS Inspection – Förenklad process för att skapa dokumentation, som låter användare snabbt sätta upp och jämföra baseline-data för produkter för kvalitetskontroll.
 • SOLIDWORKS Electrical –Snabb utveckling av elektriska scheman och inkorporering av dem i 3D-modellen med förbättrad systemintegration.
 • Enhanced Cost Analysis– Användare kan göra kostnadsanalyser av olika tillverkningsmetoder, däribland plastning, gjutning och 3D-utskrift.

Lös fler designutmaningar

 • Förenkla tillverkningsprocessen av produkter med Compound Curvature – Automatisk ”tillplattning” av 3D-modeller för att hjälpa till att identifiera potentiella problem med material och tillverkning. Denna funktion är särskilt användbar för konfektionsindustri, skotillverkning och skeppsbyggnad.
 • Förbättrad produktestetik och användbarhet – Assymetriska ifyllnad för delar, kombinationer och ytor ger användare inom högteknologisk industri, life science och konsumentprodukter större möjligheter att modellera mer ergonomiska och tilltalande produkter.
 • Simulering av maskinkomponenter – Utveckla finjusterade maskiner och konstruktionsverktyg med automatiska roller chains för säkrare drift och utvidgad användbarhet.

För mer information om SOLIDWORKS 2015, däribland videodemonstrationer, besökwww.solidworks.com/launch. SOLIDWORKS 2015 är tillgänglig nu bland auktoriserade SOLIDWORKS-återförsäljare. För mer information eller för att diskutera priser med en auktoriserad återförsäljare i din region, besök www.solidworks.com/locateVAR/