Mar 06 2014

Dassault Systèmes utvidgar det svenska partnernätverket med X10D Solutions

GÖTEBORG — 6 mars 2014 — Dassault Systèmes, skaparna av 3DEXPERIENCE och världsledande inom mjukvara för 3D-design, digitala 3D-mock-ups och PLM-lösningar, har ingått ett partneravtal med den Göteborgsbaserade X10D (”Extend”) Solutions.

Som del av Dassault Systèmes nätverk av Value Added Resellers (VAR) kommer X10D att leverera anpassade helhetslösningar för produktutveckling baserade på Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform till kunder samt agera återförsäljare av Dassault Systèmes produkter till befintliga och nya kunder i Sverige. Med hjälp av Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform breddar och fördjupar X10D Solutions möjligheterna att stödja företag som vill effektivisera sin produktion och öka sin konkurrenskraft.  

”Vi har lång och positiv erfarenhet av att arbeta med Dassault Systèmes produkter och därför är det ett naturligt steg för oss att gå in i ett närmare samarbete. X10D tror starkt på 3DEXPERIENCE-plattformen, som utmanar den traditionella synen på vad produktutveckling innebär och lyfter upp utmaningar i de industriellaprocesserna. Samtidigt erbjuder 3DEXPERIENCE en komplett integrerad affärsplattform där slutkunder kan engageras tidigt i utvecklingsprocessen och vara med hela vägen fram till lansering. Andra aktörer kan bara erbjuda fragment av den helheten. Det finner företagen vi träffar väldigt intressant”, säger Rikard Torkelsson, vd på X10D Solutions. X10D Solutions arbetar med kunder inom en rad olika industrisegment - däribland industriell utrustning, transportindustri, energi- och processindustri samt flyg- och försvarsindustri. I och med lanseringen av den nya versionen av 3DEXPERIENCE-plattformen ser också X10D stora möjligheter att ytterligare bredda användandet av innovationsverktyg då molnbaserade plattformar sänker trösklarna för att investera i dem.

”Vi jobbar med en långsiktig plan med våra kunder som hela tiden revideras utifrån nya behov, med många små delprojekt och leveranspaket på vägen. Varje kund är unik och det är en del av vårt erbjudande att med våra anpassade lösningar, extends, bemöta varje kunds egna möjligheter och utmaningar för att maximera nyttan av investeringen. En konkret sak vi ofta stöter på är ett behov från kundens sida att hantera sina Bill of Materials på ett bättre sätt, med bättre överblick och kontroll på ingående komponenter”, säger Rikard Torkelsson.

”Insikt och förståelse för lokal industris utmaningar och möjligheter är en central faktor för framgång när det gäller att stödja svenska företag i den globala tävlingen att öka innovationstakt och konkurrenskraft och korta time-to-market för nya produkter. Ett starkt lokalt partnernätverk med insikt och erfarenhet är en viktig pusselbit i det uppdraget.  Vi ser mycket positivt på att knyta X10D till oss som en officiell VAR-partner", säger Ulf Arvehed, ansvarig för partnersamarbeten på Dassault Systèmes i Norden.