Jun 18 2014

Partneravtal mellan Combitech och Dassault Systèmes skapar nya upplevelser för produktinformation

Dassault Systèmes, skaparna av 3DEXPERIENCE och världsledande inom mjukvara för 3D-design, digitala 3D-mock-ups och PLM-lösningar, har ingått ett partneravtal på den svenska marknaden med teknikkonsultföretaget Combitech, med över 1400 medarbetare i Sverige, Norge och Finland.

Avtalet innebär att Combitech får tillgång till Dassault Systèmes marknadsledande produkt för 3D-visualisering 3DVIA Composer som återförsäljare och för integration med Combitechs befintliga lösningsutbud.

”Tillgången till 3DVIA Composer ger oss möjlighet att ta fram och visualisera 3D-modeller som vi sedan kan integrera med UpTime, vår lösning för att producera, hantera och distribuera teknisk information. Produkterna kompletterar varandra mycket väl och 3DVIA lever upp till de höga krav våra kunder ställer. Vi ser det som en möjlighet att ytterligare stärka vårt erbjudande både till våra befintliga kunder och till nya”, säger Karl-Olov Nygren, affärsområdeschef på Combitech.

Med 3DVIA Composer kan befintliga konstruktionsdata omvandlas i 3D för att snabbare skapa och uppdatera produktleverabler av hög kvalitet, inklusive dokumentation, illustrationer, animeringar och interaktiva 3D-upplevelser. Detta gör det möjligt att skapa tydligare och mer lättolkad produktinformation som förbättrar förståelsen av och överblicken över informationen för olika intressenter.  

Combitech, ett självständigt dotterbolag till Saab AB, är ett nordiskt teknikkonsultföretag med spetskompetens inom bland annat  informations- och systemsäkerhet, systemintegration, kommunikation, mekanik, teknisk produktinformation och logistik. Kunderna finns inom industri, försvar och offentlig verksamhet.

UpTime är en av de lösningar Combitech tillhandahåller och hjälper företag att skapa, hantera, spåra och kontrollera produktinformation genom en produkts hela livscykel, i ett modernt och lättanvänt gränssnitt.

”Ett starkt lokalt nätverk av värdeskapande partners är en viktig pusselbit för att vi ska kunna erbjuda de bästa tänkbara lösningarna på den svenska marknaden, anpassade för lokala industriutmaningar och möjligheter. Combitech är ett konsultbolag med stor erfarenhet och insikt i tillverkningsindustri och med mycket högt anseende på marknaden.  Vi är mycket glada över att kunna knyta till oss Combitech som partner", säger Ulf Arvehed, ansvarig för partnersamarbeten på Dassault Systèmes i Norden.