May 29 2015

”Living Heart Project” möjliggör 3D-hjärtforskning – framtidens medicin är här

Vetenskapligt korrekt 3D-modell av fysiska hjärtan accelererar forskning och behandling av hjärtsjukdom.

29 maj 2015 - Dassault Systèmes revolutionerar nu kardiologi- och hjärtforskningen och lägger grunden för 3D-simulering av fysiska hjärtan. Genom ”Living Heart Project”, som görs kommersiellt tillgängligt idag, 29 maj, har man kombinerat teknik och forskning och skapat den första 3D-modellen av ett hjärta. 

Detta möjliggör för hårdvarutillverkade, forskare och sjukvårdspersonal att utföra tester och visualisera hjärtats respons, något som tidigare inte varit möjligt med fysiska tester.

Den första hjärtmodellen från ”Living Heart Project” som blir tillgänglig på marknaden fredagen en 29 maj skapar nya förutsättningar inom kardiologi och forskning kring hjärt-och kärlsjukdomar världen över. 3D-simulering av hjärtat har förutsättningar att i framtiden bli det naturliga sättet att avgöra vilken behandling en patient behöver.

Proaktivt arbete innan behandling
Den nya tekniken skapar förutsättningar för att individanpassa behandlingar genom att skapa en virtuell version av varje patients unika hjärta. Med denna teknik kan läkare i praktiken, i en 3D-miljö, utföra en operation på patientens hjärta och kartlägga vilken behandling som krävs redan innan en operation påbörjas. Även medfödda hjärtfel och defekter kommer att kunna kartläggas tidigare med hjälp av den moderna tekniken.

"Tillgången till det första kommersiella, fysikbaserade simulerade hjärtat är en viktig milstolpe för digitala medicinska verktyg som direkt kommer att påverka livskvaliteten för patienter", säger Scott Berkey, VD, SIMULIA, Dassault Systèmes. 

”Living Heart Project” möjliggör 3D-hjärtforskning – framtidens medicin är här

Living Heart Project är ett samarbete mellan fler än 50 medicinska forskare, praktiker, hårdvarutillverkare och tillsynsmyndigheter.Projektets mål är att skapa ett anpassat 3D-hjärta som baseras på en patients CT- eller MRI-undersökning för att sedan använda virtuell teknik för att skapa en modell i 3D.

Virtuell verklighet inuti hjärtat
Med hjälp av Dassault Systems digitala plattformar och teknik har man alltså kunnat skapa virtuella miljöer där läkare med hjälp av 3D-miljöer kan navigera i en operationssal och faktiskt utföra virtuella operationer. Även djupdykningar in i själva organet är möjligt för att skapa större förståelse för hjärtat som organ och vad som orsakar olika problem och komplikationer vid operationer. Vad man också hoppas kunna skapa med ”Living Heart Project” är även andra synergieffekter som på sikt ska leda till att alla kroppens organ och forskare inom dessa områden ska kunna ta del av denna nya teknik.

Läs mer om projektet på ”Living Heart project”-hemsidan.