Jun 16 2016

Dassault Systèmes och Airbus Group utökar sitt samarbete till att även omfatta additiv tillverkning

Airbus Group valt att utöka sin användning av Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform till att även inkludera sin additiva tillverkningsprocess och därigenom integrera hela kedjan från design och simulation till produktion.

Stockholm, 14 juni 2016 - Dassault Systèmes, världsledande inom mjukvara för 3D-design och lösningar för Product Lifecycle Management (PLM), har tillkännagivit att Airbus Group valt att utöka sin användning av Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform till att även inkludera sin additiva tillverkningsprocess och därigenom integrera hela kedjan från design och simulation till produktion. Beslutet kommer efter en utförlig och mycket ingående utvärderingsprocess som pågått under två års tid.

Airbus Group kommer att använda Dassault Systèmes mjukvara för kollaborativ design och simulering i sin process för additiv tillverkning av allt från tillverkningsutrustning till komponenter för testflygplan och prototyper samt även som en del av produktionslinan för komponenter till kommersiella flygplan. Därmed får Airbus möjlighet att optimera alla designkoncept för att säkerställa och validera varje steg av den additiva tillverkningen. Genom att dra nytta av Dassault Systèmes mjukvara och sin egen expertis inom området kan Airbus Group nu utforska nya möjligheter inom såväl design som tillverkning för att möta ytterligare krav från ingenjörer och inom tillverkning av såväl verktyg och komponenter.

 

Additiv tillverkning, även kallat 3D-utskrifter, är ett alternativ till andra tillverkningsmetoder som att fräsa, svetsa och gjuta. Tekniken används redan brett inom flygplanstillverkning på design- och prototypstadiet, men nu håller tekniken gradvis på att ta sig in i den mer storskaliga tillverkningen. Dassault Systèmes branschlösning ”Co-Design to Target” drar nytta av additiv tillverkning för att ge stor flexibilitet i alla led – från design och simulering till produktion och testning. Det ger mindre spill och lägre kostnad vid tillverkning av komplexa flygplanskomponenter, utan att göra avkall på vare sig styrka, hållbarhet eller prestanda.

”Åtskilliga projekt inom Airbus skyndar på användningen av additiv tillverkning vid framtagandet av prototyper och vid tillverkning av komponenter, vilket kan ge lättare och billigare komponenter som klarar av de höga tekniska krav som ställs på både prestanda och säkerhet – samt de som ställs ur ett kostnadsperspektiv”, säger Robert Nardini, Senior Vice President Engineering Airframe på Airbus. ”Airbus har länge använt Dassault Systèmes mjukvara för simulering för att påskynda den strukturella analysen och den virtuella testprocessen av flygplan. Nu kan vi ta fram en ny process för att ta fram komponenter genom att dra nytta av simuleringsbaserad design som bättre svarar upp mot flygmarknadens behov.”

”Additiv tillverkning skapar nya möjligheter inom så vitt skilda områden som tillverkning på distans för bättre support och underhåll, snabbt prototyparbete för att snabbt realisera nya koncept och upplevelser, och kanske framförallt, som möjliggörare för designlösningar som tidigare var omöjliga att tillverka”, säger Dominique Florack, Senior Executive Vice President, Research & Development på Dassault Systèmes. ”Med det här arbetssättet kommer Airbus Group att kunna dra nytta av 3DEXPERIENCE-plattformens automatiska designassistent för komponenter, oavsett om de ska vara 3D-utskrivna eller tillverkade med mer traditionella metoder, och på så sätt skynda på nästa utvecklingssteg inom flygindustrin. Med 3DEXPERIENCE-plattformen levererar vi en helhetslösning som hanterar alla de ingenjörstekniska parametrar som behövs för additiv tillverkning av komponenter, från materiallära, funktionsspecificering och generativ design till optimering av 3D-utskrifter, produktion och certifiering.”