Jul 17 2014

Dassault Systèmes förvärvar SIMPACK

Vässar 3DEXPERIENCE-plattformen ytterligare med ledande multi-body simuleringslösning för att effektivisera utvecklingen av avancerade system

Dassault Systèmes  skaparna av 3DEXPERIENCE och världsledande inom mjukvara för att understödja hållbar innovation meddelar att de förvärvar SIMPACK. SIMPACK är teknologiska ledare inom multi-body simuleringsteknik. Med förvärvet expanderar Dassault Systèmes deras erbjudande för realistisk simuleringsteknik i SIMULIA ytterligare genom att även erbjuda multi-body mekatroniska system från virtuell konceptvalidering till realtidsupplevelse. SIMPACK har idag mer än 130 kunder inom energi-, fordon- och tågindustrin så som BMW, Daimler, Honda, Jaguar Land Rover, MAN och Vestas.

—  Förvärvet av SIMPACK är en del av en större, pågående strategi att ständigt utöka 3DEXPERIENCE-plattformen och erbjuda en komplett produktupplevelse. Konsumenterna förväntar sig att bilar, flygplan - näst intill alla produkter kontinuerligt blir smartare, säkrare, snabbare, tystare och effektivare. Detta innebär att företagen måste göra mer än att sätta ihop en produkt – de måste även se över instrument, rörelse och ljudnivå tidigt i designprocessen. De måste ha möjligheten att uppleva produkten allt eftersom de skapar, säger Bernard Charlès, CEO, Dassault Systèmes.

SIMPACK har visat ett starkt tekniskt ledarskap, särskilt på modeller med komplexa, icke-linjära effekter såsom friktion och flexibilitet, numeriska algoritmer, och realtidsfunktioner. SIMPACK är också synonymt med hög kvalitet och deras robusta lösningar innefattar ett brett spektrum av applikationer.

—  SIMPACK fortsätter att vinner marknadsandelar och vi kommer fortsätta växa med de tekniska, kommersiella och operationella synergierna med Dassault Systèmes. SIMPACK har alltid förutsett produktdesigners med en fysisk upplevelse av en ny produkt långt innan den kommer i produktion. Vi på SIMPACK och Dassault Systèmes har liknande teknikdrivna företagskulturer och ett gemensamt långsiktigt engagemang för kvalitet. Vi kommer att slå samman våra teknologier för att leverera överlägsna virtuella och fysiska upplevelser och expanderande industrilösningen för fordonsindustrin, flygindustrin och andra branscher, säger Alex Eichberger, grundare och VD, SIMPACK.

Med teknologin från SIMPACK kommer Dassault Systèmes erbjuda branschens mest utvecklade integrerade lösning för end-to-end utveckling av avancerade system genom att kombinera realistisk multifysiksimulering, noggrann realtidssimulering av mekatroniska sammansättningar och kontroll av smarta system.

Dassault Systèmes har ingått ett slutgiltigt förvärvsavtal med SIMPACK vilket innebär att Dassault Systèmes förvärvade företaget i en helt kontant transaktion. Transaktionen slutfördes den 10 juli 2014.