Oct 14 2014

SOLIDWORKS expanderar på Dartmouth college och utbildar morgondagens topp-ingenjörer

Dassault Systèmes, skaparna av 3DEXPERIENCE och världsledande inom mjukvara för att understödja hållbar innovation utökar sitt samarbete med Darthmouth College med en expanderad implementering av SOLIDWORKS vid teknikutbildningen vid Thayer School of Engineering.

SOLIDWORKS drivet på 3DEXPERIENCE-plattformen har nu blivit en del av läroplanen för samtliga studenter med teknisk ingenjörsutbildning. Det betyder att fler ingenjörer och forskare nu har tillgång till såväl 3DEXPERIENCE och SOLIDWORKS på samtliga nivåer i utbildningen.

Thayer School of Engineering är en del av Dartmouth College och är en av världens ledande ingenjörsutbildningar. För att uppnå de mål som professorerna sätter för sina studenter så vill de sammankoppla känslan av nyfikenhet och passion för teknik med kompetensutveckling på ett roligt, produktivt och givande sätt. En viktig förutsättning för denna utbildningsmodell är en designmjukvara som är lätt att lära sig och använda, vilket ledde till att Thayer School of Engineering standardiserade SOLIDWORKS för fem år sedan.

—  Vi är mycket stolta över vårt långvariga samarbete med Thayer School of Engineering vid Dartmouth. Det är ett lysande exempel på hur SOLIDWORKS har används för att förändra ingenjörsutbildning. Det är inspirerande att se vad studenterna designar och tillverkar men även deras begåvning som följd av Thayer utbildningen, säger Philippe Forestier, Executive Vice President, Global Affairs, Dassault Systèmes.

SOLIDWORKS är en naturlig del av ingenjörsutbildningarna, men även öppet för samtliga första årsstudenter, oavsett om detta utgör deras huvudämne eller inte. Studenterna introduceras till ingenjörsteknik genom delaktighet, som en del i ett team där de löser verkliga ingenjörsproblem. Tekniska principer för analys, experiment och design appliceras på verkliga problem som studenterna identifierar och studerar. Sedan föreslår de lösningar, bygger prototyper, testar och förfinar sina lösningar, och presenterar en slutlig rekommendation till en panel av lärare. Eleverna tränas inte bara till att tänka utifrån tekniska aspekter, utan måste även ta hänsyn till sociala, etiska, ekonomiska och affärsmässiga värden av att genomföra deras lösningar.