Apr 15 2008

Danatec väljer Dassault Systèmes DELMIA PLM Express

Det Örnsköldsvikbaserade ingenjörsföretaget Danatec väljer Dassault Systèmes PLM-programsvit DELMIA PLM Express. Danatec hjälper kunder inom verkstads-, gruv- och processindustrin med produkt- och produktionsutveckling. PLM-lösningen kommer att minska ledtiden för Danatecs kunder att få ut nya produkter på marknaden, öka flexibiliteten, förbättra kvaliteten, reducera kostnader samt få överblick över investeringar.

– Vår investering i DELMIA PLM Express ger oss unika möjligheter att projektera, konstruera, simulera och slutligen programmera produktionsceller i samma verktyg. Just möjligheten att använda samma verktyg för att konstruera fixturer och sedan verifiera de mot annan utrustning var en viktig anledning till valet av DELMIA V5, säger Peter Hedlund, projekt- och robotansvarig på Danatec.

Danatec kommer att använda DELMIA PLM Express för att verifiera produktion på konstruktionsstadiet, genom att snabbt formge verktyg och fixturer i sina kunders robotmiljöer. Lösningen är levererad och implementerad av Dassault Systèmes återförsäljare DELFOi, specialister inom robotnära fixtur och verktygsframtagning samt offlineprogrammering av robotar.

DELMIA PLM Express hjälper Danatec att anpassa produktionsprocessen till robotarnas arbetsområde, vilket innebär att kostsamma förändringar i produktionen kan begränsas på ett tidigt stadium.

Danatec tillför verkstads-, gruv- och processindustrin kunskap genom kvalificerade ingenjörstjänster inom produktutveckling och produktionsutveckling och är det första företaget som väljer att implementera DELMIA PLM Express. Danatec arbetar både med konstruktion ute hos sina kunder men också ”hemifrån” med kundanpassade lösningar för att göra produktionen mer effektiv. Företaget hanterar ny produktionsutrustning genom hela dess livscykel, från förstudie till konstruktion, tillverkning, montering, implementering och service.

– Danatec är ett utmärkt exempel på vikten av PLM för medelstora företag och visar på möjligheterna för DELMIA PLM Express. Vi är väldigt nöjda med att kunna erbjuda de här fördelarna till ett nytt led av kunder när de formger utrustning för verkstadsindustrin, säger Daniel Samefors, affärsutvecklingsansvarig för DELMIA Nordics PLM Value Channel.

DELMIA PLM Express är helt och hållet utvecklad för medelstora företag. Produkten passar utmärkt för företag och organisationer med mellan 5-50 anställda som behöver en PLM-lösning för sin tillverkning. Den levererar all den funktionalitet och fördelarna med DELMIA på ett sätt som tillåter kunderna att välja en rollbaserad lösning som passar deras affärsbehov på bästa sätt.

DELMIA PLM Express är organiserad efter fem vanliga arbetsroller – resursplanering, robotik, ergonomi, processplanering och automatisering - för att tillgodose speciella verksamhetsbehov.