Mar 22 2017

Damen Shipyards Group väljer Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform för att digitalisera sin skeppsbyggnad

Dassault Systèmes branschlösningar för sjöfarts- och offshoreindustrin förbättrar samarbete, effektivitet och optimering inom hela Damen-koncernen

 

VELIZY-VILLACOUBLAY, Frankrike — 16 mars 2017 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), 3DEXPERIENCE-företaget som är världsledande inom mjukvara för 3D-design, digitala 3D-modeller och produktlivscykelhantering (PLM), tillkännager att den globala varvskoncernen Damen Shipyards Group valt 3DEXPERIENCE-plattformen och den tillhörande branschlösningen för sjöfarts- och offshoreindustrin, för att digitalisera sin verksamhet.

Branschlösningarna “Designed for Sea”, “Winning Bid for Sea”, “Optimized Production for Sea” och “On Time to Sea” integrerar försäljning, marknadsföring, design, konstruktion, tillverkning och service. Damen Shipyards Group, som har 32 varv och 9 000 anställda, kan nu förbättra samarbetet internt och externt, optimera sina befintliga produkter, processer och tjänster, samt påskynda leveransen av innovativa och konfigurerbara produkter.

Den ökade efterfrågan på mer förfinade och globala produkter och lösningar inom sjöfarts- och offshoreindustrin gör att varvsindustrin behöver möta marknadens krav på kundanpassade fartyg och nya affärsmodeller för att hålla sig konkurrenskraftiga. Resultatet är att komplexiteten ökar allt eftersom varvsindustrin försöker att motsvara de rådande branschtrenderna. Damen Shipyards satsar nu på att digitalt omvandla sin verksamhet för att förbättra samarbetet mellan sina varv, designkontor och underleverantörer, hantera sin produktportfölj mer effektivt samt besvara kundärenden snabbare och smartare.

Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform ger Damen Shipyards en enhetlig digital miljö som kopplar samman krav, regelverk och planering med full spårbarhet. Medarbetarna kan dokumentera och återanvända befintlig data från alla affärssegment, hantera konstruktionsändringar i realtid, planera tillverkningen i ett tidigt skede av designprocessen, samt samarbeta med underleverantörer för att leverera fartyg enligt tidsplan och budget. Damen Shipyards kan hantera program och produktportföljer på ett mer effektivt sätt, för att stödja produktlanseringar och service efter försäljning.

– Efter en noggrann jämförelse av olika lösningar på marknaden, valde vi Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform för att implementera vår digitala strategi. Dassault Systèmes branschlösningar för sjöfarts- och offshoreindustrin förbättrar och stödjer samarbete och verksamhetsresultat inom hela vår koncern, så att vi kan bli bättre på att hjälpa våra kunder över hela världen, säger Aart Rupert, CIO vid Damen Shipyards.

– För att hålla sig konkurrenskraftiga behöver skeppsbyggare utforska nya sätt att använda den moderna tekniken som nu finns tillgänglig för varvsindustrin för att få ett försprång i branschen. 3DEXPERIENCE-plattformen och våra branschlösningar omvandlar de olika processerna inom varvsindustrin till att stödja strategiska mål. Att kunna hantera komplexa projekt digitalt, samarbeta inom hela organisationen, effektivt planera tillverkningen samt virtuellt kunna utforska alternativa designscenarier gör stor skillnad för att kunna upprätthålla leveransen av högkvalitativa fartyg som uppfyller – eller ännu bättre – överträffar kundernas förväntningar, säger Alain Houard, vice vd för sjöfarts- och offshoresegmentet inom Dassault Systèmes.

För mer information om Dassault Systèmes branschlösning och användningsområden för sjöfarts- och offshoreindustrin, besök http://www.3ds.com/industries/marine-offshore/