Jul 27 2017

Fördjupat samarbete mellan Boeing och Dassault Systèmes

Boeing utvidgar användningen av Dassault Systèmes till att inkludera 3DEXPERIENCE-plattformen för Manufacturing Operations Management och Product Lifecycle Management

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — July, 27, 2017 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) och Boeing fördjupar sitt samarbete där Boeing kommer att använda Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform för kommersiell flygtrafik, rymdfart och försvar.
 
Boeing kommer rulla ut 3DEXPERIENCE-plattformen i faser och använda sig av industrilösningarna Winning Program, Co-Design to Target, Ready for Rate, Build to Operate och License to Fly inom lflyg-och försvarsindustrin. Med hjälp av 3DEXPERIENCE-plattformen kan Boeing förbättra det digitala samarbetet, designen, produktutvecklingen, analysen, verkstadsplaneringen och -produktiviteten inom alla delar av verksamheten. 
 
“Dassault Systèmes är stolta över att samarbeta med Boeing, när de nu ger sig in i ett nytt århundrade av innovation, tillsammans med en partner som de litar på. Boeing är inte bara ledande i sin egen bransch, utan påverkar också utvecklingen i alla andra branscher”, säger Bernard Charlès, vice ordförande och VD på Dassault Systèmes. ”Vi befinner oss i en industriell brytpunkt och i ett omtumlande industriellt paradigmskifte. Det parallella utbytet av data mellan det virtuella och fysiska gör att värdekedjan inte bara tillför värde, utan även skapar värde. Hela det ’utvidgade’ företaget kommer fortsättningsvis att mäta och kontrollera affärsprocesser för att nå maximal effektivitet och tillväxt. Det är ’Business in the Age of Experience’.”
 
3DEXPERIENCE-plattformen minskar kostnaderna för integration och support, höjer produktiviteten, lägger grunden för innovation och introducerar nya processer för ett standardiserat arbete över hela värdekedjan. 3DEXPERIENCE-plattformen kan inte bara simulera produkter och processer, men också identifiera och eliminera eventuella risker och kvalitetsbrister innan produktion. Plattformen använder sig av en gemensam datakälla, och applikationerna kommer kunna ge pålitlig information i realtid att agera på, liksom sömlös kommunikation i hela företag och värdekedjan likväl som över olika produktgenerationer. Den digitala kontinuiteten förbättrar data och analysen.
 
”Valet att använda sig av Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform är en milstolpe i vår digitala transformation. Digitaliseringen gör att vi kan skapa globala design- och tillverkningsmöjligheter, för vårt andra århundrade”, säger Ted Colbert, Chief Information Officer and Senior Vice President of Information Technology & Data Analytics, på Boeing. ”Värdet av detta utvidgade partnerskap är en ömsesidig vilja att förändra hur Boeing ansluter, skyddar, undersöker och inspirerar världen.”
 
Följ Dassault Systèmes på Twitter Facebook LinkedIn YouTube 
 
Ytterligare information: Dassault Systèmes branschlösningar för flygindustri och försvar, besök: www.3ds.com/solutions/aerospace-defense/industry-experiences.

Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform, 3D design-mjukvara, 3D Digital Mock Up och Product Lifecycle Management (PLM): www.3ds.com.