Jul 29 2014

Barilla använder Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE för att hantera produktförpackningsprocesser globalt

Perfect Package effektiviserar utvecklingen av produktdesign

Dassault Systèmes, skaparna av 3DEXPERIENCE och världsledande inom mjukvara för att understödja hållbar innovation har offentliggjort att Barilla, en globalt ledare inom pasta-industrin, har valt Dassault Systèmes industrilösning ”Perfect Package” för att förbättra processen för förpackningsdesign. Med ”Perfect Package” har Barilla effektiviserat produktdesign och godkännandeprocess, kortat ledtider och förbättrat regelefterlevnad.

För att drastiskt reducera utvecklingstiden för förpackningen och kostnaderna, behövde Barilla effektivisera processen för produktförpackning och förse sina interna och externa samarbetspartners med säker, digital tillgång till alla delar av förpackningsprocessen inklusive copy, logotyper och design. Att hantera förpackningsprocesser för över 1 500 varumärken i 100 länder är en extremt komplicerad process. Det är en kollektiv ansträngning från en mängd interna avdelningar och externa digitala byråer för att försäkra sig om att varenda ett av de tusentals paket som säljs av Barilla har rätt utseende och känsla och stämmer överens med konsumenternas förväntningar.

—  Fem till åtta sekunder - så kort är beslutsprocessen för en konsument i en butik när de väljer vilken produkt de tänker köpa hem till middagen. Företag i livsmedelsbranschen vet om detta och spenderar mycket tid på att fånga konsumentens uppmärksamhet med rätt känsla och utseende på förpackningen. Det är här vårt fokus i lösningen ’Perfect Package’ ligger – att hjälpa företag att locka konsumenten i köpbeslutet, säger Monica Menghini, globalt ansvarig för industrilösningar på Dassault Systèmes.

Perfect Package är baserad på 3DEXPERIENCE-plattformen och erbjuder Barillas interna och externa medarbetare en komplett produktlösning och säker digital tillgång till ständigt uppdaterad produktinformation. De behöver inte längre byta pappersexemplar med varandra, vilket kortar ner utvecklingstiden för en ny förpackningsdesign. Det påskyndar produktdesign och godkännande samtidigt som kvalitén förbättras och förpackningskostnader minskar. Lösningen försäkrar även att mönster- och immaterialrätt, som tidigare placerats hos externa företag, förs tillbaka till Barilla.

—  Med 3DEXPERIENCE-plattformen kan alla våra intressenter samarbeta hela vägen från idéstadiet till godkännandet av den slutgiltiga Barilla-produkten, genom att arbeta i samma digitala designmiljö. Inget mer arbete läggs på inaktuella  exemplar, eller på att fatta beslut som så småningom behöver återkallas, vilket tidigare har ledit till  ökade kostnader och längre svarstider. Med den här lösningen kan vi digitalt dela idéer snabbare, mer intuitivt, och med få eller inga återkallade förpackningar, säger Marco Rossi, IT Business Process Support Director, Barilla.

För mer information: customer stories Barilla

För mer information om Dassault Systèmes lösningar för konsumentvaror och detaljhandeln, besök Konsumentprodukter & Detaljhandelhttp://www.3ds.com/industries/consumer-packaged-goods-retail/