3DS-piratkopiering

Dassault Systèmes Anti-Piracy and Compliance Program

Piratkopiering av programvara (dvs. obehörigt innehav, användning av eller distribution av programvara) slår hårt mot programvarubranschen. Det förstör inte bara jobbmöjligheter, utan utsätter också verksamheter för risk eftersom användning av piratkopierade versioner av programvara kan leda till intrång, förlust av data eller inkompatibilitet, potentiellt skadliga i en produktionsmiljö.

Marknadsundersökningar har visat att vissa produkter från Dassault Systèmes portfölj användes utan tillstånd eller ibland oförenligt med villkoren i befintliga licensavtal (överskridande av antalet licenser, användning av demolicenser i produktionsmiljö osv.). Sådan användning räknas som bedräglig och eventuella illegala användare kan hållas ansvariga, både civil- och straffrättsligt.

Dassault Systèmes skyddar proaktivt sina tillgångar och bekämpar piratkopiering av programvara via ett anti-piracy- och compliance-program, i syfte att förhindra piratkopiering och, när så är möjligt, få illegala användare att följa lagar och regler.

Vi värdesätter vår produktportföljs goda rykte och tror att alla kan spela en viktig roll i kampen mot piratkopiering. Olaglig verksamhet är också skadlig för den lagliga affärsverksamheten, eftersom lagstridiga konkurrenter direkt vinner fördelar när de använder piratkopierade licenser i sin verksamhet. En helt laglig och officiellt installerad bas är det enda sättet att säkerställa säkerhet, kompatibilitet, god tillgång till våra supporttjänster och rättvis konkurrens.

Om du uppmärksammar någon misstänkt situation ska du genast rapportera den till din lokala DS-kontakt eller skicka in information till oss på software.compliance(at)3ds.com. Du kan också fylla i anmälan nedan.

Observera att alla uppgifter som lämnas till Dassault Systèmes kommer att behandlas strikt konfidentiellt om så begärs.

Inom ramverket för Anti-Piracy and Compliance-programmet samlar Dassault Systèmes in data kring obehörig användning av den egna och dotterbolagens programvara, inklusive persondata (Connexion-data). Obehöriga användare av programvara som tillhör Dassault Systèmes eller dess dotterbolag är härmed informerade och godkänner sådan insamling av data, samt överföringen och användningen i antipiratkopieringsändamål av sådana data. Vi välkomnar alla synpunkter på programmet och hur det kan stödja dig i dina framtida behov. Om du behöver ytterligare information eller vill diskutera programmet, tveka inte att kontakta oss på ovanstående e-postadress.

Endast de fält som är markerade med " * " är obligatoriska fält. Om du accepterar att bli kontaktad av oss vid ett senare tillfälle kan du ge oss dina kontaktuppgifter.