Varför bli en programvarupartner?

Att bli medlem i Dassault Systèmes prisbelönta programvarupartnerprogram är ett gemensamt långfristigt åtagande baserat på en delad vision om synergi och ett gemensamt värdebidrag till marknaden. Partnerskapet styrs av målet att få ökad lönsamhet för gemensam framgång.

Som en del av vår gemenskap kan våra partners dra fördel av en utvecklingsmiljö i världsklass och samarbetet med Dassault Systèmes FoU-team. Partners får det stöd de behöver för att bäst mobilisera sin värdefulla expertis i programvarutillämpningar som är helt integrerade i Dassault Systèmes plattform.

Att samarbeta med Dassault Systèmes hjälper partners att synas bättre på marknaden och utveckla sin position och sin marknadstäckning. Partners får den support de behöver för att deras verksamhet ska växa och eftersom deras produkter är godkända förenklas försäljningen till Dassault Systèmes nätverk av kunder. 

Långfristigt partnerskap för gemensam framgång

Dassault Systèmes och deras partners skapar ett långfristigt samarbete som alla parter vinner på och som sträcker sig från produktspecifikation till dess att produkten släpps på marknaden liksom från kontraktskrivning till marknadsframgång. I och med den gemensamma definitionen av produktens utformning och affärsplan kan partners vara säkra på att de har en vinnande strategi som möter marknadens efterfrågan.

Utvecklingsmiljö i världsklass

Partners är en del av utvecklingsmiljön och får det stöd de behöver för att effektivt definiera, utveckla och släppa sina produkter på marknaden. Samma Dassault Systèmes-utvecklingsmiljö som används för skapandet av vår egen portfölj, tillsammans med resurser för kundskapsinhämtning, så som utbildningslicenser, joursupport, utbildningar och seminarier, gör det möjligt för partners att nå sina respektive mål, minska sina utvecklingskostnader och optimera sin avkastning på investeringar.

Marknadsföringsstöd

Dassault Systèmes godkänner de produkter som utvecklas inom programvarupartnerskapet. De finns listade på vår webbplats under partnerföretagets profil och kontaktlänkar för företagsutveckling. Partners är välkomna att delta i Dassault Systèmes kundevenemang där de kan visa upp sina erbjudanden och gå med i vårt premium onlineprogram för marknadsföring och leadgenerering.

Förverkligar gemenskapssamarbete

Dassault Systèmes ger sitt globala nätverk av programvaurpartners en miljö för samarbete – med kunder, partners och utvecklingsteam - för att möjliggöra utbyte, innovation och delning av kunskap. Att kunna presentera lösningar liksom möjligheten till samarbete vid affärsmöjligheter mellan partners och Dassault Systèmes kanaler är ett viktigt plus för samordnad försäljning.