Fördelar med att bli tjänstepartner

Genom att bli expert på våra lösningar och använda ditt samarbete med 3DS kan du generera fler affärsmöjligheter som konsult och tjänsteleverantör.  Du kan gå samman med 3DS och se till att säkra och effektivisera implementationen av Dassault Systèmes lösningar och säkerställa att kunderna får det de behöver.  Du kan hjälpa oss att tillgodose efterfrågan från de kunder som förlitar sig på tillförlitliga tjänstepartner med nära koppling till 3DS.  Du kan hjälpa oss att få ut våra nya 3DEXPERIENCE-lösningar och kraften med 3D på nya marknader och till en helt ny typ av användare inom företag, forskning och konsumenter.   

3DEXPERIENCE-plattformen och de omfattande förvärv vi har gjort för att utvidga vår verksamhet inom nya områden, gör att dina affärsmöjligheter inom tjänstesektorn är långt större än inom domänen för klassiska PLM-lösningar.

.