Varför välja en programvarupartner?

Användare av Dassault Systèmes lösningar kan välja bland över 500 extra programvarutillämpningar som tillhandahålls genom vårt nätverk av programvarupartners för att möta kraven inom specifika industriprocesser och branscher.

Våra partners är innovativa ledare inom sina respektive domäner och har utvecklat programvarutillämpningarna med Dassault Systèmes utvecklingsplattform för att de ska vara helt integrerade i och anpassade till Dassault Systèmes komponentportfölj.

Förbättrade lösningar för kunder

Slutkunderna har åtkomst till en bred och omfattande uppsättning tillämpningsprogram som täcker hela produktlivscykeln i en vanlig miljö - för alla industriella behov och oavsett tillämpningsområde. Dassault Systèmes godkännande av partnertillämpningar maximerar de globala lösningarnas värde för våra kunder.

Främjad integration och öppenhet

Dassault Systèmes tillhandahåller en öppen plattform med dokumenterade programvarugränssnitt som använder industristandardverktyg och -metoder för att effektivt utveckla PLM-lösningar och onlinetillämpningar. Utveckling baserad i denna infrastrukturmiljö möjliggör full integrering av partnertillämpningar med Dassault Systèmes produktlinjer för överlägsen prestanda.

Åtkomst till innovation och kompetens

Dassault Systèmes programvarupartners ger innovation, spetsteknologi och expertis för att förbättra vår lösningsportfölj. Vi arbetar med de bästa företagen inom deras respektive bransch, som bidrar med sin industrispecifika kompetens som uttrycks inte bara i deras specifika produkter men även genom deras tillämpningskunnande som är tillgängligt för våra gemensamma kunder.