Fördelar med att bli affärspartner

När du blir affärspartner med Dassault Systèmes blir du partner med en världsledare inom Product Lifecycle Management (PLM). Vi hjälper dig att stärka din tillväxtstrategi samt hjälper dig att komma in i 3DEXPERIENCE-eran genom en rättvis, förutsägbar affärsmodell och långsiktig marknadsexpertis.

 

Stärk din tillväxtstrategi

 • 3DS tillhandahåller nyskapande 3DEXPERIENCE-lösningar tack vare stora investeringar i forskning och utveckling
 • 3DS är världsledande inom PLM
 • Stärk din position på marknaden
 • 3DS har en långsiktig marknadsvision om att hjälpa dig att skapa långsiktiga affärsstrategier

Utnyttja 3DS marknadsexpertis

 • Du ingår i ett globalt 3DS-nätverk med onlinebaserad och lokal support
 • Tydlig modell för marknadslansering
 • Program för utbildning och certifiering
 • Dedikerad partneransvarig
 • Planerad och avgiftsfri implementeringstjänst som hjälper dig att komma igång självständigt
 • Program med marknadsföringsstöd online som underlättar för att bygga kundbas
 • Tjänster för samfinansiering och marknadsföringsstöd: kampanjer klara att användas, evenemangssupport, marknadsföringsresurser
 • Marknadsföringsbyrå
 • Dedikerad, lokal 3DS-marknadsföring

Gå in i 3DEXPERIENCE-eran

 

 • Riktade lösningar för respektive bransch (med miljöhänsyn och harmonisering i fokus)
 • Färdigförpackade erbjudanden per bransch
 • Support för 3DEXPERIENCE-lösningen

Dra nytta av en rättvis och förutsägbar affärsmodell

 

 • En attraktiv finansieringsmodell som är fokuserad både på tillväxt (intäkter från programvarulicenser) och långsiktig kundtillfredsställelse (intäkter från återkommande underhåll)
 • Relaterad serviceverksamhet