Bli en partner till Dassault Systèmes!

Är du intresserad av att ingå partnerskap med oss?

Välj det partnerskapsprogram du vill ansöka till:

Fyll i och skicka in ansökningsformuläret online. Vi kommer att kontakta dig personligen..

Gå med i DISCOVERY-partnerskapscommunityn för att få reda på mer om våra program och få dina frågor besvarade

Integreringsbeskrivning*: (Integrerad med)
Utvecklingsplattform
Stöd för operativsystem?:
Målmarknader för din produkt eller tjänst*:
Marknader geografiskt: