Vår vision

Kundupplevelsernas tidsevarv

Bernard Charlès

Vice styrelseordförande och verkställande direktör, Dassault Systèmes

Dassault Systèmes - företaget bakom 3DEXPERIENCE - tillhandahåller företag och privatpersoner med virtuella miljöer för att skapa hållbara innovationer. 3DEXPERIENCE-plattformen är baserad på vår världsledande 3D-programvara för att förvandla sättet på vilket man konstruerar och tillverkar produkter som gör det möjligt för företagen att skapa kundupplevelser utöver det vanliga. Med denna plattform kan våra användare skapa "sociala företag" som involverar kunderna i innovationsprocessen. Tack vare en arkitektur online hjälper 3DEXPERIENCE-miljön företagen att testa och utvärdera en upplevelse i vilken fas som helst av produktens eller tjänstens livscykel, som sedan kan levereras till kunderna. Kort sagt ökar 3DEXPERIENCE den senaste generationens kapacitet som i sin tur driver dagens ekonomi.