3DS Providence Campus

Johnston

Providence Campus i Johnston är LEED-certifierat vilket visar på företagets hängivna arbete med att bevara de inhemska resurserna.

Miljöbyggnad

Vi utgick ifrån den globalt erkända LEED-standarden när vi utvärderade metoder för en miljömässigt hållbar byggnad:

 • Hela 19 % av allt byggnadsmaterial, möbler, fasta inventarier och utrustning i anläggningen är tillverkat i återvunnet material från konsumenter och industrier.
 • Vårt avfall återvinns samlat och plast, glas, metallburkar och -folie, papper, papp och kartong samlas in för återvinning.
 • 90 % av alla datorer, skärmar, servrar och annan utrustning är ENERGY STAR-klassade för hög energieffektivitet.
 • Högeffektiv belysning och sensorer gör att vi kan minska energin som krävs för belysningen i byggnaden med 19 %.
 • Snålspolande toaletter och automatiska kranar minskar vattenåtgången med mer än 35 %.
 • Vi stöder de som cyklar till jobbet genom att tillhandahålla cykelställ utomhus och säkra cykelrum inomhus, samt omklädningsrum, duschar och ett förvaringsrum för cykeltillbehör. Vi tillhandahåller också träning och stöd för att uppmuntra fler till att cykla till arbetet.
 • I syfte att minska koldioxidutsläpp för leveranser har mer än 40 % av alla möbler, fasta inventarier och utrustning upphandlats från företag som ligger inom 800 km från Campus. I kafeterian fortsätter det arbetet med egna odlingar och genom att köpa lokalt producerade livsmedel.
 • Vi kompenserar för 50 % av campusets strömanvändning (över 600 megawattimmar) genom att köpa certifikat för förnybar energi (RECs). Våra inköp av grön el minskar våra utsläpp med 350 ton koldioxid.Det motsvarar att plantera 1 600 träd eller att inte köra 6 400 mil/år.
 • Det trä som användes i byggnadsmaterialet kommer ifrån hållbart hanterade skogar som ett led i att arbeta mot skogsskövling. Av det trä som användes var mer än 79 % certifierat enligt den globala Forest Stewardship Council-standarden.
 • Vi ventilerar byggnaden med rikligt med frisk luft och har använt färg och beläggningar som uppfyller Green Seal-standarden för låga nivåer av flyktiga organiska ämnen för att upprätthålla hög kvalitet på inomhusluften.
 • Alla mattor i byggnaden uppfyller kraven för Carpet & Rug Institutes märkning Green Label Plus, och alla hårda golv uppfyller FloorScores referensstandard. Det gör att vi kan upprätthålla hög kvalitet på inomhusluften.
 • Under byggnationen avledde vi 80 % av allt byggavfall från deponi genom återvinning och återanvändning.

 

Miljöstrategi

3DS hållbarhetsstrategi består av tre grundpelare:

 • Ansvarstagande företag: arbeta målmedvetet med att minska vår påverkan på miljön
 • Ansvarstagande medarbetare: uppmuntra de anställda att anamma vår hållbarhetsstrategi
 • Ansvarstagande partner: uppmuntra till återvinning och välja partner som har ett hängivet hållbarhetsarbete

 

Dassault Systèmes införde hållbarhetsmål för att minska företagets miljöpåverkan från byggnader och energianvändning. Därför strävar 3DS mot att flytta in i byggnader med högeffektiva energiprestanda genom att prioritera certifieringar för miljömässigt hållbara byggnader och speciellt LEED.

 I 3DS Providence Campus i Johnston, RI har ett flertal åtgärder vidtagits för att återspegla företagets engagemang för hållbarhet. Till exempel:

 • Vi kompenserar hela vår strömanvändning (över 600 MWh) genom att köpa certifikat för förnybar energi (RECs). Det minskar våra utsläpp med 350 ton koldioxid, vilket motsvarar att plantera 1 600 träd eller att inte köra 6 400 mil/år.
 • Vi har prioriterade parkeringsplatser för bränslesnåla fordon och ett säkert cykelrum, vilket förhindrar utsläpp av 1 ton koldioxid per arbetsår.
 • Vi tillhandahåller återanvändbara koppar, tallrikar och bestick i hela byggnaden. Därmed förhindrar vi användningen av bland annat 200 000 pappersmuggar per år.
 • Vi använder oss av samlad återvinning av bland annat plast, metall, glas, papper och kartong.
 • Matavfall från köket och kafeterian samlas in och komposteras. Vi samlar också in och komposterar matavfall, kaffesump och servetter från centralen och kaffestationerna.
 • Med vårt utskriftssystem med instämpling sparar vi ungefär 200 pappersbuntar (cirka 12 träd) årligen genom att förebygga felaktiga och onödiga utskrifter.
 • Vi har en damm på anläggningen och en blomsteräng med inhemska blommor som lockar till sig fåglar och insekter till området för att skapa ett livskraftigt naturligt ekosystem.
 • I bevattningssystemet används vatten från dammen så att vi inte belastar stadens depåer för färskvatten och grundvattennivå.

Providence Campus är huvudkontoret för 3DS varumärke SIMULIA. Simuleringsprogramvara som apparna från SIMULIA är viktiga verktyg som kunderna använder till att skapa hållbar innovation. Till exempel använde Amcor SIMULIA till att ändra konstruktionen på sina produkter så att de kunde sänka hartskostnader och koldioxidutsläpp för produkterna med 27 %.

 Dassault Systèmes fostrar också hållbarhetstänkande bland sina anställda. Providence Green Team grundades 2011 och arbetar ihop med våra anläggnings- och personalteam med att lansera nya miljöinitiativ varje år. 2015 informerade Providence Green Team till exempel medarbetarna om återvinning, samlade in personligt elektronikavfall och startade ett cykelpendlingsprogram för att uppmuntra medarbetarna att minska sina koldioxidutsläpp genom att ta cykeln till jobbet.

Slutligen är koncernen som programvaruutvecklare noga med att återvinna IT-utrustning och kontrollerar med sina partner att deras IT-utrustning återvinns korrekt.

3DS Providence Campus i siffror

 

 • 8 805 kvadratmeters kontorsutrymme
 • 350 anställda och leverantörer