Historik

Från digital modell till 3DEXPERIENCE

1998 - 2006

Year All
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
2006 - Förvärv av MatrixOne

2006 - Förvärv av MatrixOne

Utökande av ENOVIA-portföljen med förvärvet av MatrixOne, en internationell leverantör av samverkande PLM-programvara och tjänster för medelstora och stora företag.

2006 - Från sju till elva industrier

2006 - Från sju till elva industrier

Utökande av Dassault Systèmes industriella expertis från sju till elva industrier.

2005 - Etablering av varumärket SIMULIA

2005 - Etablering av varumärket SIMULIA

Etablering av varumärket SIMULIA, specialiserat på realistisk simulering, och som representerar en betydande expansion av Dassault Systèmes simuleringsfunktioner. Man utnyttjar här förvärvet av Abaqus, som utgör basen för våra realistiska simuleringserbjudanden och existerande simuleringsprodukter.

2005  - Långvarigt distributionsavtal med IBM

2005 - Långvarigt distributionsavtal med IBM

Försäljningen som genererats genom det långvariga distributionsavtalet med IBM står för 52% av Dassaults Systèmes totala inkomster.

2005 - Etablering av Dassault Systèmes försäljningskanal för PLM-lösningar

2005 - Etablering av Dassault Systèmes försäljningskanal för PLM-lösningar

Etablering av Dassault Systèmes försäljningskanal för PLM-lösningar, en indirekt kanal för PLM-marknaden, särskilt inriktad på stöd för små och medelstora företag.

2005 - Förvärv av Virtools

2005 - Förvärv av Virtools

Förvärv av Virtools, den ledande leverantören av omfattande programvarulösningar för att bygga upp högt interaktivt 3D-innehåll.

2004 - Strategiskt partnerskap med Boeing

2004 - Strategiskt partnerskap med Boeing

Strategiskt partnerskap med Boeing, för att skapa en global samverkande miljö med hjälp av en virtuell plattform för Boeing och dess leverantörer för utvecklingen av det revolutionära nya flygplanet Dreamliner 787.

2003 - Strategiskt partnerskap med Gehry Technologies

2003 - Strategiskt partnerskap med Gehry Technologies

Strategiskt partnerskap med Gehry Technologies (GT) för utveckling av PLM-lösningar för byggnadsindustrin.

2003 - Erhåller stora kontrakt inom bilindustrin

2003 - Erhåller stora kontrakt inom bilindustrin

Erhåller stora kontrakt inom bilindustrin (BMW Group, Ford Motor Company) och flygindustrin (AVIC, ENAER, Liebherr.

2003 - Ledande kategori av studien av PLM Magic Quadrant från Gartner Inc.

2003 - Ledande kategori av studien av PLM Magic Quadrant från Gartner Inc.

2002 - Kontrakt med Toyota Motor Corporation och Volvo-koncernen

2002 - Kontrakt med Toyota Motor Corporation och Volvo-koncernen


2001 - Kontrakt med Sony Corporation - Home Network Company - Home Visual Company

2001 - Kontrakt med Sony Corporation - Home Network Company - Home Visual Company

2000 - Etablering av varumärket DELMIA

2000 - Etablering av varumärket DELMIA

Etablering av varumärket DELMIA, specialiserat på digital tillverkning (digital processplanering, robotsimulering och ergonomisk modellteknologi).

2000 - Förvärv av Spatial, en ledande utvecklare av programvarukomponenter i 3D

2000 - Förvärv av Spatial, en ledande utvecklare av programvarukomponenter i 3D

2000 - Kontrakt med Airbus S.A. för utveckling av CATIA V5

2000 - Kontrakt med Airbus S.A. för utveckling av CATIA V5

1999 - Förvärv av Smarteam

1999 - Förvärv av Smarteam

Dassault Systèmes expanderar produktserien ENOVIA med förvärvet av Smarteam, inriktat på produktdatahantering för små och medelstora företag.

1999 - Förvärv av Matra Datavision utvecklingslaboratorium, etablering av DS Provence

1999 - Förvärv av Matra Datavision utvecklingslaboratorium, etablering av DS Provence

1999 - Initial lansering av Version 5 (“V5”)

1999 - Initial lansering av Version 5 (“V5”)

Initial lansering av Version 5 (“V5”), en ny arkitekturplattform för PLM-marknaden utformad för både Windows NT och UNIX.

1999 - Lansering av Dassault Systèmes AG i Tyskland

1999 - Lansering av Dassault Systèmes AG i Tyskland

1998 - Etablering av varumärket ENOVIA

1998 - Etablering av varumärket ENOVIA

Etablering av varumärket ENOVIA, inriktat på hantering av CATIA-produktdata med förvärvet av IBMs programvara Product Manager.