Thibault de Tersant

vice VD, Ekonomichef

Dassault Systèmes® - De Tersant - Thibault

Thibault de Tersant är ansvarig för finans, juridik, säljorganisation, relationer med investerare, IT och interna kontroller. Han valdes in i bolagsstyrelsen 1993, och är för närvarande direktör för flera dotterbolag.

Thibault de Tersant är också ansvarig för företagsfusioner och förvärv, och har utfört över 20 framgångsrika förvärv för omkring 2 miljarder dollar under de senaste tio åren. Han övervakade Dassault Systèmes framgångsrika börsintroduktion på Parisbörsen och Nasdaq 1996, liksom ett andrahandsutbud 1997.

Innan han började arbeta för Dassault Systèmes, innehade han en tjänst som finansdirektör på exportavdelningen på Dassault Aviation från 1983 till 1988.

År 2002 mottog Thibault de Tersant det prestigefyllda franska priset "Chief Financial Officer of the Year". Han har studerat på "ESSEC Business School"  och "Institut d’Etudes Politiques de Paris".