Sylvain Laurent

Vice VD, regionchef (Asien-Oceanien), Global försäljningskanal

Sylvain Laurent

Sylvain Laurent är ansvarig för PLM-försäljning till stora konton, samt för PLM-lösningar och -tjänster världen över. Han är också ansvarig för utvecklingen på den asiatiska marknaden. Han är styrelsemedlem.

Sylvain Laurent började på Dassault Systèmes 2008 som chef för BTs försäljning i Europa med en gedigen erfarenhet av hantering av stora konton. Hans roll var avgörande när det gällde att göra det möjligt för Dassault Systèmes att fullfölja omvandlingen av deras marknadsinriktade strategi.

Sylvain Laurent har över 25 års erfarenhet inom PLM-domänen, och har tidigare arbetat på Siemens PLM Software och IBM PLM, och har även grundat ett företag för konsultverksamhet inom PLM och systemintegrering.