Philippe Forestier

vice VD, Globala frågor och grupper

”Utforska, skapa kontakt, påverka”

Philippe Forestier är en av grundarna av Dassault Systèmes. Han har spelat en avgörande roll för de strategiska beslut som utvecklade företaget från nystartsföretag till global ledare. Bland annat har han bidragit till företagets tekniska grund, breddning av kompetens genom introduktion av nya funktioner och roller samt företagets expansion till nya områden, såväl geografiska som intellektuella. Ända sedan starten har han varit en entusiastisk företrädare för Dassault Systèmes och förmedlar sin passion för virtuella världar till alla han möter. Han bidrar till företagets inflytande inom områden som industri, affärsvärlden, vetenskap, utbildning och kultur.