Laurent Blanchard

vice VD, regionchef (Europa, Mellanöstern, Afrika och Ryssland), Globala samarbeten och tjänster

Dassault Systèmes® - Blanchard - Laurent

Laurent Blanchard har ansvar för utvecklingen av EMEAR-marknaden och det globala ekosystemet för våra partner inom rådgivning och systemintegrering.

Innan Laurent Blanchard började på Dassault Systèmes i april 2014, var han vice ordförande på Cisco, med ansvar för förbättringen av teknologisk tillväxt på marknaderna för företag, offentlig sektor och handel i Europa, Mellanöstern, Afrika och Ryssland (EMEAR). Han startade på Cisco 2007 som verkställande direktör.

Efter avslutade studier på ENSEM i Nancy (Frankrike), började Laurent Blanchard sin karriär på IBM Frankrike 1989, och innehade sedan olika tjänster på UNIX, SAP och Compaq på europeisk nivå. Efter ett samgående mellan Compaq och HP, blev han vice ordförande och verkställande direktör för HP France.

Övertygad om att de nya teknologierna kan forma framtiden till det bättre, har Laurent utvecklat den idén i sin bok "Hållbar optimism".