Laurence Barthes

vice VD, Personal- och Informationschef

Laurence Barthes

Laurence Barthès utnämndes till vice VD, personalchef och  informationschef för Dassault Systèmes 2009. Hon är ansvarig för personal, processer och verktyg, inklusive alla mänskliga resursfunktioner för mer än 11 000 anställda världen över. 

Laurence Barthès uppvisar en djupgående förståelse för vad som behövs för att bygga ett företag under konstant utveckling inför framtiden: lyhördhet, talang för att hantera förändringar, adaptera infrastruktur och kompetensutveckling. Under hennes ledarskap bidrog introduktionen av 3DSwYm-plattformen inom Dassault Systemes under 2008 till att göra det möjligt för alla anställda välden över - oavsett deras roll eller uppdrag - att aktivt medverka i innovationsprocessen.

Laurence Barthès började arbeta på Dassault Systemes 1987 på avdelningen för kundsupport och har innehaft tjänster med successivt ökat ansvar inom kvalitet och produktion.