Charles Edelstenne

Styrelseordförande

Dassault Systèmes® > Edelstenne > Charles

Charles Edelstenne var med och grundade Dassault Systèmes 1981 och var verkställande direktör tills företaget omvandlades till bolag 1993. Från 1993 till 2002 var Charles Edelstenne ordförande och direktör, och sedan 2002 har han innehaft befattningen som styrelseordförande. Charles Edelstenne var även ordförande och verkställande direktör för Dassault Aviation till januari 2013.